Již přes 20 let vytváříme programy směřující ke snížení
recidivy, tím šetříme prostředky daňových poplatníků
a přispíváme k bezpečí ve společnosti.

EN

Chcete dostávat novinky emailem?

Improving juvenile justice systems in Europe: Training for Professionals

Doba realizace projektu:
1. 3. 2015 – 28. 2. 2017

Místo realizace:

Česká republika, Evropská unie

Cíle projektu:
Zefektivnění národních systémů justice pro mladistvé vzemích EU, sdílení dobré praxe týkající se mladistvých pachatelů a implementace směrnice Rady Evropy a mezinárodních standardů „child-friendly justice“.

Cílová skupina:
Odborníci pracující sdelikventní mládeží.

Hlavní aktivity:

1. Sdílení dobré praxe jednotlivých partnerů a vytvoření manuálu.

2. Školení školitelů vBruselu, příprava národních workshopů a překlad manuálu.

3. Realizace 2 národních workshopů pro 100 odborníků pracujících sdelikventní mládeží, výměna zkušeností vrámci partnerských zemí.

4. Evaluace workshopů, otevřený e-learningový kurz IJJO, šíření manuálu a závěrečná konference vBruselu.

Registrační číslo projektu:
JUST/2013/FRC/AG

Realizátor:
International Juvenile Justice Observatory (IJJO)

RUBIKON Centrum – partnerská organizace (celkem 12 partnerů ze zemíEU)

Donor:
Co-funded by Fundamental Rights and Citizenship Programme of the European Union


Kontaktní osoba:
Marek Demner

Manuál „Slyší mě někdo?“


ZPĚT