Již přes 20 let vytváříme programy směřující ke snížení
recidivy, tím šetříme prostředky daňových poplatníků
a přispíváme k bezpečí ve společnosti.

EN

Chcete dostávat novinky emailem?

Veřejná zakázka „Rozšíření probačního programu pro mladistvé pachatele – PUNKT Rodina“

Zkrácený název: Veřejná zakázka „Rozšíření programu PUNKT rodina“

Doba realizace:
 27. 8. 2015 do 30. 6. 2016

Místo realizace: 
Česká republika – všech 8 soudních krajů

Cíl veřejné zakázky: 
Pokračování v zajištění široké dostupnosti probačního programu PUNKT rodina, který získal řádnou akreditaci v rámci akreditačního systému Ministerstva spravedlnosti ČR a může být ukládán jako výchovné opatření dle § 17 zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů.
Zakázka navazuje na realizaci 100 běhů programu PUNKT rodina v rámci předchozí veřejné zakázky „Inovace a rozšíření probačního programu pro mladistvé pachatele Učební program - mladiství“.

Cílová skupina:
 
Mladiství pachatelé závažnějších násilných nebo majetkových trestných činů, kteří páchají trestnou činnost opakovaně a u nichž pracovníci PMS ČR vyhodnotili vyšší riziko opakování trestné činnosti a potřebu individuálního přístupu se zapojením rodiny. 

Aktivita:
Realizace 100 běhů programu „PUNKT rodina“ v 8 soudních krajích, tj. až v 86 soudních okresech

Cca 90 vyškolených lektorů zrealizuje 100 běhů akreditovaného probačního programu PUNKT rodina v 8 soudních krajích dle potřeby jednotlivých středisek PMS ČR.  Práce lektorů bud podpořena supervizemi. 

Zadavatel:
 Probační a mediační služba ČR

Dodavatel: RUBIKON Centrum, z. s. 

Kontaktní osoba:
Marek Demner

Odborný garant:
Dagmar Doubravová

Realizováno v rámci projektu PMS ČR:
„Rozvoj probačních a resocializačních programů – posílení prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti“

Donátor:
Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce     
Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European UnionZPĚT