Již přes 20 let vytváříme programy směřující ke snížení
recidivy, tím šetříme prostředky daňových poplatníků
a přispíváme k bezpečí ve společnosti.

EN

Chcete dostávat novinky emailem?

PUNKT rodina (Průšvihy Už Nedělám, Kámo. Tečka.)


Doba realizace:

07/2016 – 12/2016

Místo realizace:

Česká republika

Konkrétní místa realizace byla určena na základě aktuální poptávky konkrétních středisek PMS: Plzeň, Jindřichův Hradec, Karlovy Vary, Hradec Králové

Cíl projektu:

Realizovat čtyři běhy probačního programu PUNKT rodina ve spolupráci se 4 středisky PMS.

Cílové skupiny:

Klienty jsou mladiství pachatelé násilných nebo majetkových trestných činů, kteří se dopouští trestné činnosti opakovaně a/nebo u nich hrozí zvýšené riziko recidivy.

Popis programu:

Probační program PUNKT rodina je strukturovaný multisystémový program, který kombinuje skupinová a individuální setkání. Vychází z kognitivně behaviorální teorie a usiluje o zohlednění principů restorativní justice. Program posiluje silné stránky klientů a učí je zvládat rizikové situace v běžném životě bez konfliktu se zákonem: snižuje tak riziko recidivy u mladistvých pachatelů a napomáhá jejich sociální integraci. Zároveň je program zaměřen na zapojení a posílení rodiny jako významného zdroje podpory mladistvých pachatelů.

Program je určen pro skupinky 3 – 5 klientů, které vede 1 lektor. Práce lektora je podpořena supervizemi.

Výstupy projektu:

4 programy, minimální počet absolventů: 11 osob.


Realizátor: 

 

RUBIKON Centrum, z. s.

 


Donoři:

 

Ministerstvo spravedlnosti ČR v rámci dotačního programu Rozvoj probačních a resocializačních programů pro mladistvé delikventy

 

Karlovarský kraj v rámci Programu na poskytnutí dotací z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality

 


 

                 


Kontaktní osoba:

 

Marek Demner


             

   

ZPĚT