CO VÁM ZARUČÍME

Co nabízíme majitelům bytů?

 • Připravíme návrh nájemní smlouvy a další relevantní dokumenty, vč. přepisu energií apod.
 • Zajistíme, že byt bude pojištěn.
 • Zajistíme veškerou komunikaci s nájemníkem, a to i v případě problémových situací.
 • Sledujeme dodržování nájemní smlouvy, platby nájemného a poplatků, počty nájemníků v bytě.
 • Kontrolujeme stav nákladů na energie i stav vašeho bytu a vybavení.
 • Jsme obeznámeni s finanční situací nájemníka.
 • V případě, že nájemník pobírá příspěvek na bydlení, zajistíme, aby byl odesílán přímo na váš účet.
 • V případě výpadku příjmů nebo prodlevy v úhradě nájmu garantujeme úhradu až tří nájmů z garančního fondu RUBIKON Centra.
 • Dbáme na dobré sousedské vztahy v domě, na dodržování domovního řádu a nočního klidu.
 • Budeme k dispozici v případě potřeby ukončení spolupráce s nájemníkem z vaší strany.
 • Po ukončení nájmu zajistíme předání bytu v původním stavu (s ohledem na běžné opotřebení).

Co poskytujeme klientům?

 • Klíčový pracovník je s klientem v dlouhodobém kontaktu a podporuje ho ve stabilizaci a začlenění do společnosti.
 • Podporuje ho v nalezení a udržení zaměstnání, hospodaření s penězi, budování zdravých sociálních vztahů, komunikaci s institucemi.
 • Pomáhá s nastěhováním a se zařízením bytu.
 • Pravidelně 1x týdně klienta v bytě navštěvuje.
 • Dohlíží na běžnou údržbu bytu.
 • Pomáhá klientovi budovat dobré sousedské vztahy.

Co o nás říkají naši partneři? Spolupráce s partnery?

Kromě soukromých pronajímatelů poskytují byty k podporovanému bydlení tyto organizace:

 • Heimstaden s.r.o.
 • Magistrát hl. m. Prahy
 • Městská část Moravská Ostrava a Přívoz
 • Městská část Praha 3
 • SIAN – správa investic a nemovitostí

Co se nám podařilo:

Podporované bydlení poskytujeme od roku 2019. Dosud jsme podpořili 35 klientů ve 30 bytech. Průměrná doba podpory v domácnosti je 2 roky, cca 50 % klientů se v průběhu této doby posune do samostatného dlouhodobého bydlení. Od roku 2019 nedošlo v žádném z podporovaných bytů ke zničení bytu nebo vybavení.

Nemůžeme předem garantovat, že se neobjeví problémy, ale umíme tomu předcházet a víme, jak najít řešení.

Více informací zde

Kontakt:

Vojtěch Lacko
sociálně realitní zprostředkovatel

tel.: +420 774 387 621

email: [email protected]