Pojďte s námi do vězení

Zajímá Vás, jak pracujeme s odsouzenými, kteří si chtějí po výstupu z věznice najít práci?

Chcete předat těmto lidem své zkušenosti z oblasti zaměstnávání či personalistiky?
Nabízíme Vám aktivní účast na kurzu Získej zaměstnání, který pravidelně pořádáme v českých věznicích.

Obsah kurzu je částečně vyhrazen právě pro zástupce z řad firem, kteří mohou účastníkům ve věznici nabídnout své know-how, např. z oblasti náboru, pomoc se sestavením životopisu a motivačního dopisu, nacvičit s účastníky pracovní pohovor a pomoci jim si uvědomit své silné stránky.

Kurz je určen pro 5 – 12 účastníků, má interaktivní formu a využívá skupinové dynamiky.  Účastníci si osvojí znalosti a dovednosti potřebné pro hledání zaměstnání a přípravu na pracovní pohovor, včetně toho, jak mluvit o trestní minulosti.

Pokud máte zájem se kurzu účastnit, obraťte se na kontakt:

PhDr. Gabriela Hendlová
ředitelka poradenství pro klienty,
garantka programů ve věznicích
+420 770 135 422
[email protected]