Rubikon Centrum Servis s. r. o.

V roce 2015 jsme založili sociální firmu Rubikon Centrum Servis s. r. o.

Proč potřebujeme vlastní „eseróčko“? Především proto, abychom mohli naše klienty „se záznamem“ zaměstnávat na tréninkových místech a připravovat je tak pro vstup na běžný trh práce.

Inspiraci a podporu jsme (jako již mnohokrát předtím) získali ze Švýcarska. V řadě švýcarských měst běží sociální programy, které vytvářejí pracovní příležitosti pro lidi s trestní minulostí a zároveň jsou provázány s dluhovým poradenstvím, pomocí s hledáním bydlení a celkovým začleněním zpět do života na svobodě.

Rubikon Centrum Servis stál na čtyřech pilířích – čtyřech oblastech činnosti:

Úklidové služby

V letech 2015–2018 jsme působili v Úvalech, v úzké spolupráci s městskou radnicí. Naši zaměstnanci zde prováděli úklid a údržbu veřejných prostor a prostranství k plné spokojenosti zástupců úřadu i místních obyvatel.

Šicí dílna

V roce 2016 jsme úspěšně rozjeli ve Věznici Vinařice šicí dílnu, která se stala kvalitním a spolehlivým subdodavatelem automobilového průmyslu se silným sociálním podtextem. V době největší poptávky po pracovní síle jsme dávali práci 40 odsouzeným, pro které jsme vytvořili komplexní program přípravy na propuštění a podpory na svobodě. Jeho klíčovým prvkem byl transfer pracovních dovedností – zaměstnanci šicí dílny měli možnost po propuštění pracovat ve stejném oboru. Do zaměstnání nastupovali v řádu několika dnů po propuštění, měli zajištěné bydlení a dostávali intenzivní podporu v pracovní a sociální adaptaci.  Díky rychlému zaučení a možnosti využít znalosti a zkušenosti z obdobné práce během pobytu ve vězení zažívali tito klienti pocit úspěchu, který byl pro řadu z nich hnacím motorem pro zvládnutí dalších nelehkých kroků na cestě zpět do společnosti.

Mytí povrchů a odstraňování graffiti

O tuto oblast činnosti rozšířilo Rubikon Centrum Servis svůj záběr od jara 2017. Podařilo se zrealizovat několik zakázek, např. ve městech BerounÚvaly nebo na území hl. města Prahy. Zejména v Úvalech se díky intenzivnímu odstraňování graffiti a tagů podařilo tyto projevy vandalizmu téměř eliminovat.

Autodoprava

Dalším krokem v rozvoji sociální firmy bylo v roce 2018 zavedení autodopravy a doručování balíků. Tato oblast činnosti logicky navázala na nákup první dodávky pro manipulaci s technikou k odstraňování graffiti.

Vzhledem ke zhoršující se situaci na trhu práce, nedostatku zakázek a skončení období dotace od švýcarského partnera jsme byli nuceni od roku 2019 odstraňování graffiti a autodopravu pozastavit. Podařilo se nám ale naše zkušenosti předat jiné firmě, která získala dotaci z Evropského sociálního fondu a dál zaměstnává naše klienty.

Celkem Rubikon Centrum Servis zaměstnal více než 70 lidí s trestní minulostí.

SOUČASNOST

Ve Věznici Vinařice i nadále zaměstnáváme odsouzené v rámci drobných zakázek šití, polygrafie a také řezání slámy na brčka.

 

Kontakt:

Mgr. Dagmar Doubravová – jednatelka
+420 736 604 679
[email protected]

Mgr. Lenka Ouředníčková – jednatelka
+420 734 491 024
[email protected]

Rubikon Centrum Servis s. r. o.
Novákových 439/6, 180 00 Praha 8
IČ: 04143621
www.rubikonservis.cz