Rubikon Centrum Servis, s. r. o.

V roce 2015 jsme založili sociální firmu Rubikon Centrum Servis, s. r. o.

Proč potřebujeme vlastní „eseróčko“? Především proto, abychom mohli naše klienty „se záznamem“ zaměstnávat na tréninkových místech a připravovat je tak pro vstup na běžný trh práce.

Inspiraci a podporu jsme (jako již mnohokrát předtím) získali ze Švýcarska. V řadě švýcarských měst běží sociální programy, které vytvářejí pracovní příležitosti pro lidi s trestní minulostí a zároveň jsou provázány s dluhovým poradenstvím, pomocí s hledáním bydlení a celkovým začleněním zpět do života na svobodě.

Rubikon Centrum Servis stojí na třech pilířích – třech oblastech činnosti:

Úklidové služby

Od roku 2015 působíme v Úvalech, v úzké spolupráci s městskou radnicí. Naši zaměstnanci zde provádějí úklid a údržbu veřejných prostor a prostranství k plné spokojenosti zástupců úřadu i místních obyvatel. 

Šicí dílna

V roce 2016 jsme úspěšně rozjeli ve Věznici Vinařice šicí dílnu, která se stala kvalitním a spolehlivým subdodavatelem automobilového průmyslu se silným sociálním podtextem. Pracuje v ní 40 zaměstnanců z řad odsouzených, pro které jsme vytvořili komplexní program přípravy na propuštění a podpory na svobodě. Jeho klíčovým prvkem je transfer pracovních dovedností – zaměstnanci šicí dílny mají možnost po propuštění pracovat ve stejném oboru. Do zaměstnání nastupují v řádu několika dnů po propuštění, mají zajištěné bydlení a dostávají intenzivní podporu v pracovní a sociální adaptaci.  Díky rychlému zaučení a možnosti využít znalosti a zkušenosti z obdobné práce během pobytu ve vězení zažívají tito klienti pocit úspěchu, který může být hnacím motorem pro zvládnutí dalších nelehkých kroků na jejich cestě zpět do společnosti.

Mytí povrchů a odstraňování graffiti

O tuto zatím nejnovější oblast činnosti rozšířilo Rubikon Centrum Servis svůj záběr od jara 2017 a daří se mu. Zájem projevila města Beroun a Úvaly, se kterými byla navázána užší spolupráce v oblasti odstraňování graffiti.

Kontakt:

Ing. Jiří Bouška, ředitel
Rubikon Centrum Servis s. r. o.
Novákových 439/6, 180 00 Praha 8
IČ: 04143621
+420 777 605 933
[email protected]
www.rubikonservis.cz