Odborné sociální poradenství

Sociální služba poskytována podle § 37 zákona č. 108/2006 Sb. Odborné sociální poradenství.

Číslo registrované služby – identifikátor: 1900886
Kapacita uživatelů: 60 osob
Forma poskytování služby: ambulantní, terénní

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU

Kontaktovat nás můžete několika způsoby, konkrétně osobně, písemně, telefonicky nebo emailem dle jednotlivých poboček, na kterých poskytujeme odborné sociální poradenství v Praze, Kladně, Ostravě a Sokolově. Adresy poboček naleznete v dolní části této stránky.

Pro zprostředkování kontaktu z vězení využívejte prosím, písemný kontakt, nebo požádejte o zprostředkování schůzky svého sociálního pracovníka ve věznici.

POSLÁNÍ SLUŽBY

Posláním odborného sociálního poradenství je poskytnout zájemcům informace přispívající k řešení jejich životní situace a být podporou na jejich cestě zpátky do společnosti, zejména v nepříznivých sociálních situacích, které neumí nebo nemohou sami řešit. V rámci odborného sociálního poradenství poskytujeme:

 • pomoc s řešením situací v souvislosti s pácháním trestných činů,
 • pomoc s orientací ve vlastní situaci,
 • pomoc s hledáním zaměstnání,
 • pomoc se zadlužeností nebo předlužeností,
 • pomoc v oblasti sociálního zabezpečení (dávky, důchody apod.),
 • pomoc v běžné oblasti práv rodinných, trestních, pracovních, občansko-soudních apod.
 • pomoc s orientací ve veřejné správě (Policie, úřady,…),
 • pomoc s otázkou v oblasti bydlení,
 • pomoc ohroženým chudobou a sociálním vyloučením

KOMU JE SLUŽBA URČENA

Služba je určena osobám starším 18 let se zkušeností s konfliktem se zákonem:

 • ve výkonu trestu odnětí svobody
 • po propuštění z výkonu trestu,
 • vykonávající nebo po výkonu alternativního trestu

CÍLE SLUŽBY

 • rozvoj dovedností a znalostí uživatelů pro každodenní život a naplňovaní jejich potřeb díky získaným informacím (příjmy, bydlení, zdravotní a sociální péče, vztahy apod.),
 • rozvoj obhajoby oprávněných zájmů díky asistenci (žádosti, dopisy veřejné správě apod.),
 • pomoc uživateli se zorientováním se v zákonech, zná svá práva a povinnosti,
 • získání informací k řešení obtížných situací a dosažení osobní spokojenosti a soběstačnosti,
 • obnova a rozvoj blízkých vztahů, úspěšné fungování ve společnosti, předcházení sociálnímu vyloučení a opakování trestné činnosti.

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

 • individuální přístup
 • rovný přístup
 • respekt a spolupráce
 • důvěra a otevřenost
 • svobodná volba
 • rozvoj potenciálu
 • mlčenlivost – naši pracovníci a pracovnice dodržují zásady mlčenlivosti, nemusíte se bát, že by se vaše údaje, nebo údaje o spolupráci dostaly k dalším osobám
 • bezplatnost – služba je poskytována pro každého klienta zdarma

KONTAKTY, ÚŘEDNÍ HODINY

Na schůzku můžete přijít bez předchozího objednání kdykoliv během úředních hodin poboček, mimo tuto dobu je nutné mít předem sjednanou schůzku.

Pobočka Praha

Adresa: Novákových 439/6, 180 00 Praha 8
Telefon: +420 739 470 408
Email: [email protected]
Úřední hodiny:  STŘEDA 09:00 – 12:00; 13:00 – 17:00

Pobočka Kladno

Adresa: Cyrila Boudy 1444, 272 01 Kladno
Telefon: +420 777 496 367
Email: [email protected]
Úřední hodiny: PONDĚLÍ 09:00 – 12:00; 13:00 – 16:00

Pobočka Ostrava

Adresa: U Tiskárny 3, 702 00 Ostrava
Telefon: +420 778 749 778
Email: [email protected]
Úřední hodiny: STŘEDA  08:00 – 12:00; 13:00 – 16:00

Pobočka Sokolov

Adresa: K. H. Borovského 1420, 356 01 Sokolov
Telefon: +420 770 149 359
Email: [email protected]
Úřední hodiny: ÚTERÝ 8:30 – 12:00, 12:30 – 15:00

Terénní poskytování sociální službu probíhá po předchozí domluvě v těchto věznicích:

Pankrác, Světlá nad Sázavou, Příbram, Oráčov, Stráž pod Ralskem, Bělušice, Nové Sedlo – Drahonice, Nové Sedlo, Horní Slavkov, Kynšperk nad Ohří, Ostrov, Opava, Karviná, Ostrava, Heřmanice.

STÍŽNOSTI

Pokud jste s něčím nespokojen, máte pocit, že byla porušena vaše práva apod., můžete si na pracovníky nebo na poskytování či kvalitu služby stěžovat, můžete podávat také podněty a návrhy k provozu služby. Za podání stížnosti vás nikdo nesmí trestat. Každá stížnost musí být vyřízena do 30 dnů a vždy ji vyřizuje pracovník nadřízený tomu, proti kterému stížnost směřuje. Pokud nebudete s vyřízením stížnosti spokojen, můžete se obrátit na ředitelku společnosti, nebo na další instituce, uvedené níže.

Stížnost můžete podat sám, nebo ji za vás může podat váš zástupce, který vás bude při vyřizování stížnosti zastupovat. Může ji podat také ten, kdo služby zařízení nevyužívá. Všechny stížnosti, včetně odpovědí na ně, jsou evidovány v knize Evidence stížností. Stížnosti můžete podávat několika způsoby, a to i anonymně:

 • Ústně: osloví přímo někoho z pracovníků služby osobně nebo telefonicky. Odpověď dostanou ústně, nebo poštou na jimi uvedenou adresu.
 • Emailem: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected] . Odpověď dostanou písemně na emailovou adresu, ze které byla stížnost, připomínka či přání poslána.
 • Do datové schránky: p5wns4m. Odpověď dostanou písemně do datové schránky, ze které byla stížnost, připomínka či přání poslána.
 • Poštou na některou z adres: Odpověď dostanou písemně na jimi uvedenou adresu.
  RUBIKON Centrum, z. ú., Novákových 439/6, 180 00 Praha;
  RUBIKON Centrum – pobočka Kladno, Cyrila Boudy 1444, 272 01 Kladno;
  RUBIKON Centrum – pobočka Ostrava, U Tiskárny 3, 702 00 Ostrava;
  RUBIKON Centrum – pobočka Sokolov, K. H. Borovského 1420, 356 01 Sokolov.
 • Dalším institucím: Odboru sociálních věcí Magistrátu hlavního města Prahy (Charvátova 145/9, 110 00 Praha), Odbor inspekce sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí (Podskalská 19, 128 01 Praha) nebo Veřejnému ochránci práv (Údolní 39, 602 00 Brno).