Historie

Naše organizace má za sebou přes čtvrt století pilné práce. Dosáhli jsme mnoha úspěchů, pomáhali jsme více než 27 000 klientů a jejich blízkých, stali jsme se významným partnerem státní správy, samospráv i neziskového a firemního sektoru. Naši cestu značí řada úspěchů a milníků:

2019

Tento rok je rokem oslav 25 let naší existence, ale zejména rokem zásadních změn ve strategii, v koncepci služeb i struktuře naší organizace. Zavádíme komplexní odborné poradenství klientům před a po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody a posilujeme naši činnost v oblasti advokační práce zaměřené na odstraňování systémových překážek, které brání integraci lidí s trestní minulostí.

Snižujeme rozsah naší činnosti, abychom mohli zvyšovat její dopad. Postupně zavíráme pobočky v Kolíně, Příbrami a Sokolově a opouštíme oblast alternativních trestů. Oba ověřené programy  – Romský mentoring a probační program PUNKT rodina – nabízíme státní správě k dalšímu šíření.

Spolu s dalšími organizacemi lobbujeme za prosazení změny novel Insolvenčního zákona a exekučního řádu. Ověřujeme inovační řešení přípravy vězněných osob na propuštění a jejich kontinuální podpory při následné integraci do společnosti.

Vzniká Asociace organizací v oblasti vězeňství (AOOV). RUBIKON Centrum je jedním z 10 zakládajících členů a je zvoleno do jejího výboru. Lenka Ouředníčková je zvolena předsedkyní AOOV.

2018

Iniciujeme vznik Asociace organizací v oblasti vězeňství (AOOV), získáváme 1. místo v soutěži o Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni. Měníme právní status na  zapsaný ústav. Rubikon Centrum Servis rozjíždí novou oblast podnikání – autodopravu.

2017

Otevíráme Komunitní centrum a zahradu Kotlaska na Praze 8.

2016

Programy Zaměstnanost a Zadluženost rozšiřujeme do dalších měst a regionů ČR, otevíráme pobočky a kontaktní místa ve Středočeském (Kladno, Kolín, Příbram), Karlovarském (Cheb, Chodov, Karlovy Vary, Sokolov) a Moravskoslezském kraji (Ostrava). V sedmi krajích realizujeme Romský mentoring a pilotně ověřujeme probační program pro dospělé pachatele nazvaný RUBIKON. Inovací Učebního programu – mladiství vytváříme program PUNKT rodina a realizujeme ho v celé ČR. Rozšiřujeme činnost sociální firmy Rubikon Centrum Servis – zřizujeme šicí dílnu ve Věznici Vinařice a začínáme se zakázkami na odstraňování graffiti.

V tomto roce také zahajujeme spolupráci na projektu Yellow Ribbon Run aneb Běh se žlutou stužkou.

2015

Zakládáme sociální firmu Rubikon Centrum Servis s. r. o. a zahajujeme činnost v oblasti úkliduZískáváme Národní cenu kariérového poradenství za Pohovory nanečisto a spolupráci mezi aktéry na trhu práce a stáváme se finalistou soutěže RegioStars AwardsDagmar Doubravová, ředitelka RUBIKON Centra, získala čestný titul Ashoka Fellow.

2013

Získáváme 1. místo v soutěži Národní cena kariérového poradenství za koncept Pracovní agentury RUBIKON.

2012

Měníme název organizace na RUBIKON Centrum. Zakládáme Pracovní agenturu RUBIKON, zahajujeme spolupráci se zaměstnavateli a zpřostředkováváme zaměstnání.

2011

Spoluzakládáme Alianci proti dluhům.

2009

Rozšiřujeme portfolio služeb v oblasti programů Zaměstnanost a Zadluženost, dále rozvíjíme službu Romský mentoring, za kterou získáváme ocenění Křišťálové váhy spravedlnosti (Crystal Scales of Justice Award). Zakládáme pobočku v Ústí nad Labem (funguje do roku 2014).

2005 – 2008

Rozvíjíme systém Romského mentoringu a začínáme se věnovat službám pro lidi opouštějící vězení včetně Reintegračního mentoringu, ve věznicích realizujeme Motivační program Získej zaměstnání. V oblasti řešení zadluženosti pilotujeme koncept Sanace dluhů.

2004 – 2005

Inspirováni know-how z Dánska a Švýcarska vytváříme a pilotujeme nové služby na podporu alternativních trestů: Romský mentoring a Učební program – mladiství.

2001 – 2004

Díky podpoře od švýcarského partnera VEBO (Sdružení pro rozvoj probačních služeb ve východní Evropě) se z dobrovolnické iniciativy stává organizace s vlastními zaměstnanci. Podporujeme rozšiřování alternativních trestů v ČR a vzděláváme probační úředníky.

2000

V tomto roce dosahujeme výsledků dlouhodobého úsilí o vznik Probační a mediační služby – byl přijat zákon o Probační a mediační službě, účinnosti nabyl v lednu 2001. Právě za podíl na zavedení probace a mediace v ČR získáváme prestižní cenu International Community Justice Award.

1994 – 2000

Přinášíme zahraniční zkušenosti s využíváním alternativních trestů, probace a mediace. Podílíme se na vzniku zákona o Probační a mediační službě, na vybudování této nové státní instituce a na systému vzdělávání jejích pracovníků.

1994

Jako studenti katedry sociální práce FF UK zakládáme dobrovolnickou iniciativu s cílem zavést v ČR alternativní tresty. Sdružení pro rozvoj sociální práce v trestní justici bylo později přejmenováno na Sdružení pro probaci a mediaci v justici se známou zkratkou SPJ.