Historie

Naše organizace má za sebou přes dvě dekády pilné práce. Dosáhli jsme mnoha úspěchů, pomohli jsme více než 25 000 klientům překročit trestní minulost, stali jsme se významným partnerem státní správy, samospráv i firemního sektoru. Naši cestu značí řada významných milníků:

1994

Jako studenti katedry sociální práce FF UK zakládáme dobrovolnickou iniciativu s cílem zavést v ČR alternativní tresty. Sdružení pro rozvoj sociální práce v trestní justici bylo později přejmenováno na Sdružení pro probaci a mediaci v justici se známou zkratkou SPJ.

1994 – 2000

Přinášíme zahraniční zkušenosti s využíváním alternativních trestů, probace a mediace. Podílíme se na vzniku zákona o probační a mediační službě, na vybudování této nové státní instituce a na systému vzdělávání jejích pracovníků.

2000

V tomto roce dosahujeme výsledků dlouhodobého úsilí o vznik Probační a mediační služby – byl přijat zákon o probační a mediační službě, účinnosti však nabyl až v lednu 2001. Právě za podíl na zavedení probace a mediace v ČR získáváme prestižní cenu International Community Justice Award.

2001 – 2004

Podílíme se na vzniku Probační a mediační služby ČR. Díky podpoře od švýcarského partnera VEBO (Sdružení pro rozvoj probačních služeb ve východní Evropě) se z dobrovolnické iniciativy stává organizace s vlastními zaměstnanci. Podporujeme rozšiřování alternativních trestů v ČR a vzděláváme probační úředníky.

2004 – 2005

Inspirováni know-how z Dánska a Švýcarska vytváříme a pilotujeme nové služby na podporu alternativních trestů: Romský mentoring a Učební program – mladiství.

2005 – 2008

Rozvíjíme systém Romského mentoringu a začínáme se věnovat službám pro lidi opouštějící vězení včetně Reintegračního mentoringu, ve věznicích realizujeme Motivační program Získej zaměstnání. V oblasti řešení zadluženosti pilotujeme koncept Sanace dluhů.

2009

Rozšiřujeme portfolio služeb v oblasti programů Zaměstnanost a Zadluženost, dále rozvíjíme službu Romský mentoring, za kterou získáváme ocenění Křišťálové váhy spravedlnosti (Crystal Scales of Justice Award). Zakládáme pobočku v Ústí nad Labem (funguje do roku 2014).

2011

Spoluzakládáme Alianci proti dluhům.

2012

Měníme název organizace na RUBIKON Centrum. Zakládáme Pracovní agenturu RUBIKON, zahajujeme spolupráci se zaměstnavateli a zpřostředkováváme zaměstnání. 

2013

Získáváme 1. místo v soutěži Národní cena kariérového poradenství za koncept Pracovní agentury RUBIKON.

2015

Zakládáme sociální firmu Rubikon Centrum Servis, s. r. o. a zahajujeme činnost v oblasti úkliduZískáváme Národní cenu kariérového poradenství za Pohovory nanečisto a spolupráci mezi aktéry na trhu práce a stáváme se finalistou soutěže RegioStars AwardsDagmar Doubravová, ředitelka RUBIKON Centra, získala čestný titul Ashoka Fellows.

2016

Programy Zaměstnanost a Zadluženost rozšiřujeme do dalších měst a regionů ČR, otevíráme pobočky a kontaktní místa ve Středočeském (Kladno, Kolín, Příbram), Karlovarském (Cheb, Chodov, Karlovy Vary, Sokolov) a Moravskoslezském kraji (Ostrava). V sedmi krajích realizujeme Romský mentoring a pilotně ověřujeme probační program pro dospělé pachatele nazvaný RUBIKON. Inovací Učebního programu – mladiství vytváříme program PUNKT rodina a realizujeme ho v celé ČRRozšiřujeme činnost sociální firmy Rubikon Centrum Servis – zřizujeme šicí dílnu ve Věznici Vinařice a začínáme se zakázkami na odstraňování graffiti.

V tomto roce také zahajujeme spolupráci na projektu Yellow Ribbon Run aneb Běh se žlutou stužkou.

2017

Otevíráme Komunitní centrum a zahradu Kotlaska na Praze 8.

2018

Měníme právní status na z. ú. (zapsaný ústav).