Kurzy k objednání

Nabídka pro odborníky, veřejnost a školy

Nabízíme Vám širokou škálu kurzů, seminářů a dalších služeb zejména z oblasti finanční gramotnosti a řešení zadluženosti. V naší nabídce najdete neakreditovanou odbornou stáž (pod číslem 9) a 3 akreditované kurzy, které splňují požadavky na další vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb. Najdete je pod čísly 1-3.

Kurzy pořádáme v našich prostorách na Praze 8 anebo tam, kam si nás objednáte.

Proč máte využít právě služeb RUBIKON Centra?

  • Školíme jen to, co sami umíme!
  • Disponujeme kvalitním a zkušeným týmem expertů a lektorů, kteří se problematice zadluženosti a finanční gramotnosti sami dlouhodobě a systematicky věnují.
  • Máme rozsáhlé zkušenosti z práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením.
  • Náš tým má interdisciplinární složení, jsou v něm zastoupeni odborníci z oborů sociální práce, práva i ekonomie.
  • Naše služby jsme připraveni přizpůsobit „na míru“ Vašim konkrétním podmínkám a požadavkům.
Číslo Název Pro koho Anotace
1. Kurz dluhové problematiky pro začátečníky odborná veřejnost Jednodenní akreditovaný kurz je uceleným úvodem do dluhové problematiky pro začátečníky nebo pro ty, kteří nemají dluhové poradenství jako hlavní náplň práce.
2. Insolvence, oddlužení a sepis návrhu na oddlužení odborná veřejnost Jednodenní akreditovaný kurz pro dluhové poradce či pracovníky, pro které je dluhová problematika významnou součástí jejich klientské práce, kteří sepisují návrhy na oddlužení, připravují klienty na proces oddlužení nebo jejichž organizace plánuje získání akreditace v oddlužení.
3. Exekuce pro pracovníky v sociální oblasti odborná veřejnost Jednodenní akreditovaný kurz seznámí účastníky s průběhem exekučního řízení, specifiky při vymáhání některých druhů pohledávek, právními předpisy upravujícími postup exekučního vymáhání, postupem při provádění srážek ze mzdy, povinnostmi zaměstnavatele a obranou při neoprávněně vedené exekuci a při ochraně majetku třetích osob.
4. Novela insolvenčního zákona 2019 odborná veřejnost Jednodenní seminář je určený odborníkům pracujícím s osobami ohroženými předlužeností,  nebo chudobou a sociálním vyloučením, nebo všem, které problematika zajímá. Absolventi semináře se budou orientovat ve změnách, které přináší novela insolvenčního zákona z roku 2019.
5. Oddlužení ve světle novely Insolvenčního zákona odborná veřejnost Jednodenní seminář k novele Insolvenčního zákona účinné od 1. 7. 2017, která zásadně mění dosavadní způsob podávání návrhů i celého průběhu oddlužení.
6. Oddlužení – kazuistický seminář odborná veřejnost Jednodenní seminář postavený na příkladech oddlužení z naší praxe i praxe insolvenčních správců, se kterými spolupracujeme.
7. Srážky ze mzdy v exekuci a insolvenci krok za krokem odborná veřejnost Jednodenní seminář, který účastníky provede všemi úskalími srážek ze mzdy, s ohledem na změny uplynulých let.
8. Aktuální změny v oblasti exekucí a finanční arbitr a spotřebitelské úvěry odborná veřejnost Jednodenní seminář seznámí účastníky s novinkami z legislativy v oblasti exekucí, aktuálně platnou a účinnou i připravovanou právní úpravou spotřebitelských úvěrů ve spojení s právní úpravou i praktickým fungováním finančního arbitra.
9. Odborná stáž v RUBIKON Centru odborná veřejnost Půldenní nebo jednodenní stáž přinese účastníkům informace o službách a metodice práce s klienty, diskuzi s odborníky, v případě jednodenní varianty navíc praktická část.
10. Stáž v dluhové poradně odborná veřejnost Jednodenní ukázka praxe dluhové poradny RUBIKON Centra nabízí relevantní informace z právní oblasti na vysoké úrovni, osvědčené praktické postupy i dovednosti pro práci s klienty.
11. Supervize v oblasti dluhového poradenství odborná veřejnost Individuální i skupinové supervize a právní konzultace pro dluhové poradce.
12. Kurz finanční gramotnosti pro děti/mladistvé školy Jednodenní kurz důsledně zaměřený na prevenci zadluženosti mladých lidí na prahu dospělého života.
13. Kurzy finanční gramotnosti pro veřejnost veřejnost Čtyřhodinový kurz „na klíč“ pro ty, kteří jsou ohroženi předlužeností nebo se o této problematice chtějí dozvědět více.
14. Přednášky pro veřejnost na téma finanční gramotnost a prevence zadluženosti veřejnost Dvouhodinová přednáška „na klíč“ pro občany měst či obcí, kteří jsou ohroženi zadlužeností nebo se o této problematice chtějí dozvědět více.
15. Podpora zavedení dluhového poradenství odborná veřejnost Odborné konzultace v oblasti přípravy, spuštění a řízení dluhové poradny, včetně odborné přípravy dluhových poradců a praktické ukázky našeho mobilního dluhového poradenství.
16. Pracovní poradenství pro klienty se záznamem v rejstříku trestů odborná veřejnost Dvoudenní workshop představuje ucelený soubor poznatků o poradenské práci pro lidi s trestní minulostí, podložený praxí pracovních poradců RUBIKON Centra.