Kurzy k objednání

Kurz dluhové problematiky pro začátečníky

Akreditace č. A2019/1342-SP/PC/PP

Kurz je určen:

 • pracovníkům, kteří nemají dluhové poradenství jako hlavní náplň práce či s dluhovým poradenstvím teprve začínají
 • všem, které tato problematika zajímá

Kurz splňuje požadavky na další vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb.

Absolventi kurzu budou schopni:

 • analyzovat situaci předluženého klienta
 • vysvětlit základní pravidla a rizika v oblasti dluhů
 • určit, v jaké fázi zadluženosti se dlužník nachází, a navrhnout vhodný způsob řešení
 • vybrat vhodné řešení pro klienta a podílet se na předcházení zadluženosti
 • poučit klienta a pracovat s ním na předcházení zadluženosti
 • detekovat a upozornit na rizika v závislosti na konkrétní situaci předluženého klienta

Forma:

 • jednodenní interaktivní kurz v rozsahu 8 výukových hodin
 • simulace praktických situací a modelová cvičení, práce s kazuistikou, rozbor případové práce ve skupině

Obsah kurzu:

 • pojmy dluhové problematiky – předcházení zadluženosti a faktory vedoucí k dluhové spirále
 • právní základy v oblasti dluhů
 • cesta dluhu, nárůst dlužné částky a možnosti dlužníka
 • exekuce – pojmy, mýty, průběh
 • oddlužení – základní pravidla, důvody pro a proti
 • práce s předluženým klientem, kazuistiky a možnosti pomoci

Cena: 1.600,- Kč/osoba

Plnění je osvobozeno od DPH dle § 57 zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (výchova, vzdělávání). Cena kurzovného zahrnuje studijní materiály, dopolední a odpolední coffee break.

Absolventi obdrží certifikát.