Kdo jsme
Jsme nestátní nezisková organizace. Od roku 1994 pomáháme lidem, kteří chtějí překročit svou trestní minulost.
Podporujeme je v získání a udržení práce a bydlení, v řešení dluhů, v přijetí odpovědnosti za sebe a své činy i vůči rodině a okolí.
Snažíme se odstraňovat překážky, které jim v tom brání. Některé si naši klienti nesou v sobě, jiné jim staví do cesty systém a další představují předsudky společnosti.
Víme, že společně dokážeme víc, než sami. Proto spolupracujeme s dalšími aktéry v zahraničí i v ČR – neziskovými organizacemi, orgány státní správy a samosprávy a zaměstnavateli. Společně usilujeme o změny systému. Společně vytváříme otevřenou a respektující společnost.
32 % našich kolegů a kolegyň má za sebou žitou zkušenost z výkonu trestu. Zapojujeme je do všech aktivit, protože jejich zkušenost je nezastupitelná.

Jsme zakládajícím členem:

Asociace organizací v oblasti vězeňství (AOOV).

Jsme členy mezinárodních i domácích hnutí, sítí a platforem:
RESCALED

Incarceration Nations Network

Platforma tréninkového zaměstnávání (PLATZ)

Více se o RUBIKON Centru dočtete v aktuální Výroční zprávě ZDE