Kdo jsme
Jsme nestátní nezisková organizace. Od roku 1994 pomáháme lidem, kteří se rozhodli překročit svou trestní minulost. Věříme, že se vyplatí dát jim v životě druhou šanci.
Chceme, aby se opět mohli stát plnohodnotnými členy společnosti – měli práci, řešili své dluhy, starali se o rodinu a blízké, žili spokojený život.
Snažíme se odstraňovat překážky, které jim v tom brání. Některé si naši klienti nesou v sobě, jiné jim staví do cesty systém a další představují předsudky společnosti.
Víme, že společně dokážeme víc, než sami. Proto spolupracujeme s dalšími aktéry – neziskovými organizacemi, orgány státní správy a samosprávy a zaměstnavateli. Společně usilujeme o změny systému integrace osob s trestní minulostí. Společně vytváříme bezpečnější a otevřenější společnost.
Trestní minulost má za sebou 28 % našich zaměstnanců. Jejich osobní zkušenost je pro naši práci nenahraditelná.
Jsme zakládajícím členem:

Asociace organizací v oblasti vězeňství (AOOV).

Jsme členy mezinárodních i domácích hnutí, sítí a platforem:
RESCALED

Yellow Ribbon Run 

Incarceration Nations Network

Platforma tréninkového zaměstnávání (PLATZ)

Více se o RUBIKON Centru dočtete v aktuální Výroční zprávě ZDE