Pohovory nanečisto

Jak seznámit naše klienty se zaměstnavateli?

Pohovory nanečisto, tedy simulované pracovní pohovory zaměstnavatelů s kandidáty Pracovní agentury RUBIKON, jsou součástí přípravy našich kandidátů pro vstup na trh práce a zároveň příležitost pro zaměstnavatele, jak se nezávazně seznámit s našimi kandidáty.

Praxe totiž ukazuje, že lidé s trestní minulostí mohou být kvalitními kandidáty, kteří mají potenciálnímu zaměstnavateli co nabídnout. Ačkoli to není cílem akce, 10 % uchazečů zaujalo zaměstnavatele natolik, že dostali skutečnou nabídku práce.

Přestože mají klienti Pracovní agentury RUBIKON často zajímavé pracovní zkušenosti či kvalifikaci, postrádají dovednost sebeprezentace a některým z nich schází odvaha hovořit o trestní minulosti. Díky Pohovorům nanečisto získají cennou zpětnou vazbu, kterou mohou využít při skutečném přijímacím pohovoru.

Účast na pohovorech také může pro mnohé zájemce z řad businessu představovat zajímavou formu, jak věnovat svůj čas a strávit dobrovolnický den prací pro neziskovou organizaci.  

Pokud máte zájem zapojit se do Pohovorů nanečisto obraťte se na následující kontakt:

Julián Ededy
manažer programu Zaměstnanost
+420 775 873 773, [email protected]

Hana Kramlová
manažerka komunikace se zaměstnavateli
+420 730 158 873, [email protected]

Řekli o Pohovorech nanečisto:

Všechny životopisy z Pohovorů nanečisto si beru s sebou do firmy a předám je naší personalistce, aby je zadala do naší databáze. Pokud se vyskytne volná pracovní pozice, budeme tyto uchazeče kontaktovat.

Tomáš Volek, TV Facility Group, a. s.


 

Až dnes jsem měl prvně příležitost otevřeně mluvit se zaměstnavatelem o své trestní minulosti, dříve jsem se tomu vyhýbal. Teď již vím, že je dobré o této etapě mého života hovořit a že odezva nemusí být nutně negativní. To je pro mě opravdu cenná zkušenost.

Stanislav, kandidát Pracovní agentury RUBIKON