Měříme dopad naší práce

Vždy nás zajímalo, jak jsou naše služby efektivní a jaký mají dopad na dosažení životní změny našich klientů. Díky odborným výzkumům a evaluaci máme prokázáno, že naše klíčové programy mají pozitivní dopad na integraci lidí s trestní minulostí a snížení recidivy.

Nejnověji prokázala evaluace projektu Společně na svobodu u klientů intervenční skupiny ve srovnání se skupinou kontrolní téměř dvojnásobnou míru zaměstnanostipozitivní efekt na kriminální myšlení. Cost-benefit analýza potvrzuje návratnost investice ve výši 414 % (za každých 100 Kč vynaložených na práci s klienty ušetří stát 414 Kč).

Projekt byl realizován v úzké spolupráci s Vězeňskou službou ČR. Podrobné informace o inovačním řešení komplexní přípravy odsouzených na propuštění a jejich kontinuální podpory při následné integraci do společnosti najdete v následujících výstupech:

  • Video o inovačním řešení ZDE.
  • Video o evaluaci projektu ZDE.
  • Metodika inovačního řešení ZDE.
  • Shrnutí evaluace projektu – infografika ZDE.
  • Kompletní Závěrečná evaluační zpráva ZDE.
  • Případové studie (příloha evaluační zprávy) ZDE.

 

Další evaluované programy RUBIKON Centra:

Komplex programů Zaměstnanost a Zadluženost

  • Z výzkumu Institutu pro kriminologii a sociální prevenci vyplynulo, že u zkoumaného vzorku podpořených klientů RUBIKON Centra byla recidiva 11,4 %, zatímco recidiva kontrolní skupiny, které podpora nebyla poskytnuta, dosáhla více než 90 %. Celý výzkum najdete ZDE.

Romský mentoring

  • Průzkum Demografického informačního centra potvrdil účinnost této služby na výkon alternativních trestů u romských klientů Probační a mediační služby (PMS) a popsal faktory její úspěšnosti. Podrobněji viz Česká kriminologie 2/2016.

PUNKT rodina  – probační program pro mladistvé pachatele s vysokým rizikem recidivy

  • Evaluace 200 běhů realizovaných v celé ČR ve spolupráci s PMS prokázala u absolventů pouze 1,5%  recidivu v průběhu programu16% recidivu po 1 roce.