Kurzy k objednání

Exekuce pro pracovníky v sociální oblasti

akreditace č. A2019/1341-SP/PC 

Kurz je určen:

 • dluhovým poradcům, pracovníkům s praxí s předluženými klienty
 • zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají lidi s exekucemi
 • pracovníkům obcí či mzdovým účetním
 • všem, které tato problematika zajímá

Kurz splňuje požadavky na další vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb.

Absolventi kurzu budou schopni:

 • popsat a vysvětlit průběh exekučního řízení, práva a povinnosti jednotlivých účastníků řízení i způsoby vedení exekuce a možnosti obrany
 • spočítat srážky ze mzdy, určit přednostní a nepřednostní pohledávky, stanovit pořadí exekučních příkazů u srážek ze mzdy
 • připravit klienta na exekuci movitých věcí, určit majetek z exekuce vyloučený a sepsat návrh na zastavení exekuce
 • orientovat se v možnostech práce s klientem v exekucích a problematice ochrany nezabavitelné částky
 • komunikovat s exekutorskými úřady

Forma:

 • jednodenní interaktivní kurz v rozsahu 8 výukových hodin
 • praktická a interaktivní forma s použitím reálných dokumentů a příkladů

Obsah kurzu:

Kurz je rozdělen na teoretickou a praktickou část.

Teoretická část:

 • právní východiska exekucí, pojmy a proces exekučního řízení
 • občanský soudní řád a exekuční řád, práva a povinnosti účastníků řízení
 • zahájení, průběh a skončení exekučního řízení
 • exekuční tituly a způsoby vedení exekuce
 • Centrální evidence exekucí

Praktická část:

 • práce s dlužníkem v exekuci
 • srážky ze mzdy, souběh exekucí a ochrana nezabavitelné částky, přednostní a nepřednostní pohledávky
 • zastavení exekuce, odklad, přerušení exekuce během insolvenčního řízení
 • mobiliární exekuce – na co se připravit, jak ochránit majetek jiných osob
 • skončení exekuce, námitky proti příkazu k úhradě nákladů exekuce, stížnost na postup exekutora

Cena: 1.900,- Kč/osoba

Plnění je osvobozeno od DPH dle § 57 zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (výchova, vzdělávání). Cena kurzovného zahrnuje studijní materiály, dopolední a odpolední coffee break.

Absolventi obdrží certifikát.