Jako studenti katedry sociální práce FF UK zakládáme dobrovolnickou iniciativu s cílem zavést v ČR alternativní tresty. Sdružení pro rozvoj sociální práce v trestní justici bylo později přejmenováno na Sdružení pro probaci a mediaci v justici se známou zkratkou SPJ.