Přinášíme zahraniční zkušenosti s využíváním alternativních trestů, probace a mediace. Podílíme se na vzniku zákona o Probační a mediační službě, na vybudování této nové státní instituce a na systému vzdělávání jejích pracovníků.