V tomto roce dosahujeme výsledků dlouhodobého úsilí o vznik Probační a mediační služby – byl přijat zákon o Probační a mediační službě, účinnosti nabyl v lednu 2001. Právě za podíl na zavedení probace a mediace v ČR získáváme prestižní cenu International Community Justice Award.