Další projekty

Šance po propuštění

Doba realizace:

15/07/2018 – 15/12/2018

Místo realizace:

Středočeský kraj

Cíl projektu

Cílem projektu je snížit míru recidivy ve Středočeském kraji (a tím i snížení kriminality) a to prostřednictvím úspěšné integrace recidivistů do společnosti, která spočívá v:

  • identifikaci rizikových faktorů v životě pachatele po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
  • intenzivní pomoci při řešení komplexu těchto rizikových faktorů v oblastech sociálních vztahů a základní sociální stabilizace, zaměstnání, financí a řešení zadluženosti a bydlení
  • psychosociální podpoře propuštěného při zvládání rizikových životních situací.

Cílová skupina

Cílovou skupinou projektu jsou osoby před a po propuštění z VTOS (recidivisté) z věznic ve Středočeském kraji či osoby, které se po výstupu z VTOS do STC kraje vracejí.

Projekt je určen osobám z CS v produktivním věku, ženám i mužům, kteří mají aktivní snahu o nápravu a změnu postojů a chování v oblastech: zaměstnanost, zadluženost, hospodaření s penězi, bydlení a placení nájmu, převzetí odpovědnosti, a které jsou motivované k zapojení do běžného života.

Aktivity projektu

Podpora osob z CS (45 osob propuštěných z VTOS) bude probíhat již ve VTOS a pokračovat na svobodě. Jedná se o tyto aktivity:

  1. Výběr a aktivizace osob z CS, která zahrnuje skupinové či individuální motivační pohovory
  2. Sociální stabilizace
  3. Podpora v zaměstnanosti
  4. Řešení zadluženosti.

Realizátor projektu:

RUBIKON Centrum

Donátor:
Středočeský kraj