Další projekty

AŠ BUDE LÍP

Doba realizace: 1. 6. 2023 – 31. 5. 2026
Místo realizace: Karlovarský kraj
Donor: Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus

 

 

Cíl projektu: U 60 osob posílit kompetence  k změně v sociálněekonomické oblasti.

Stručný popis: Projekt reaguje na 2 problémy definované v PZS města Aš – vysoký počet předlužených obyvatel a snížený pocit bezpečí v obci. Usnadnit návrat osobám do socioekonomického života, posílit kompetence k změně v sociálněekonomické oblasti.

Klíčové aktivity:

Mapování potřeb a motivace

Jedná se o motivační program s prvky poradenství k mapování potřeb v oblasti překážek pro aktivní socioekonomický život včetně integrace do společnosti po VTOS a do zaměstnání.

Analýza sociálněekonomické situace CS

Jedná se o analýzu celkové životní situace CS a diagnostiku bariér pro socioekonomickou změnu a vstup na trh práce. Pohovory se postupně zaměřují na potřeby změn a zdroje ve všech oblastech života CS relevantní pro celkovou životní změnu vedoucí k snížení sociálního vyloučení, ekonomické soběstačnosti a návratu/vstupu na trh práce. Mapování jde zejména přes tyto oblastí života: práce, finance, osobní cíle, vzdělání a dovednosti, volný čas, zdraví vč. závislostí.

Sestavení individuálního plánu řešení životní změny

Aktivita probíhá formou individuálních konzultací na základě klientovi analýzy. Společně s klientem je zde sestaven individuální plán směřující k sociálněekonomické stabilizaci a odstranění překážek pro návrat/vstup/udržení se na trhu práce, včetně plánování konkrétních kroků, nástrojů a hledání využitelných zdrojů.

Realizace změny v oblasti zaměstnatelnosti

Stěžejní aktivita projektu ve formě pracovního poradenství při řešení individuálního plánu s přímým zaměřením na vstup/návrat/udržení se na trh práce. Odborný konzultant posiluje motivaci a kompetence dle potřeb a tempa klienta, zejména v: a) Příprava na zaměstnání: posilování a nácvik dovedností jako komunikace, práce s časem, vytváření zdravějšího životního režimu, ujasnění pracovní aspirace, upevnění sociálních návyků spojených s docházkou do práce, práce s rozpočtem a možnosti řešení dluhů před a po nástupu, příprava CV, práce se stigmaty (téma trestní minulosti) a nácvik prezentace při pohovoru atd. b) Podpora pro udržení zaměstnání: zvládání konfliktů na pracovišti, téma první reálné versus „slíbené“ výplaty (exekuční srážky), vyhodnocování příčin předčasných ukončení pracovního poměru atd.

Realizace změny v zadluženosti a sociální stabilitě

Stěžejní aktivita projektu ve formě poradenství při řešení plánu v oblasti zadluženosti a dalších, pro klienta důležitých oblastí jako: bydlení, zdraví a závislosti, volný čas, osobní cíle, rodina apod. Další oblasti mohou být řešeny v rámci case managementu také s jinými spolupracujícími organizacemi.

Pracovní tréninková místa

Zvýšit pracovní uplatnitelnost pomocí krátkodobých pracovních zkušeností

Podpora pro práci s klienty

Průřezová aktivita reagující na potřeby klientů a realizačního týmu a jejich synergii.

 

Registrační číslo: CZ.03.02.01/0.0/22_018/0000950

Realizátor: RUBIKON Centrum, z. ú.