Další projekty

Čas na změnu: Systémové změny v trestní justici

Doba realizace: 1. 8. 2021 – 31. 7. 2024
Místo realizace.
Česká republika
Donátor: Nadace Porticus

Cíl projektu: Vytvořit lepší podmínky pro reintegraci lidí s trestní minulostí a snížit míru uvěznění v ČR

Hlavní principy:

  • komplexní přístup zohledňující širší souvislosti reintegrace, včetně strukturálních nerovností založených na sociálním znevýhodnění, genderu a etnicitě
  • sdílení dobré praxe a návrhů podložených daty
  • posílení transverzální spolupráce různých aktérů z různých oblastí
  • posilování lidí s žitou zkušeností z výkonu trestu
  • efektivní rámování a komunikace prosazovaných témat

Aktivity:

  1. Rozvoj RUBIKON Centra jako think-tanku
  2. Šíření dobré praxe
  3. Advokační činnost
  4. PR aktivity na podporu systémových změn
  5. Posilování a zapojování lidí s žitou zkušeností

 

Realizátor: RUBIKON Centrum