Další projekty

Dáváme druhou šanci, aneb sdílení zkušeností v zaměstnávání osob se záznamem v rejstříku trestů

Doba realizace projektu: 1. 8. 2014 – 31. 12. 2014

Místo realizace projektu: Hlavní město Praha

Cíl projektu:

Zvýšit informovanost o rovném zacházení v přístupu k zaměstnání a minimalizovat stereotypní uvažování o osobách se záznamem v rejstříku trestů u veřejnosti, resp. zaměstnavatelů na českém trhu práce, rozvinutí diskuze nad tímto tématem.

Cílová skupina:

Klienti RUBIKON Centra, zástupci zaměstnavatelů a státní správy (ministerstev, úřadů práce a probační a mediační služby).

Hlavní aktivity:

  • Pohovory nanečisto: budou realizoványcvičné přijímací pohovory, během nichž zástupci firem a organizací nezávazně hovoří s kandidáty Pracovní agentury RUBIKON. Účast:20 osob – zástupci RUBIKON Centra, zaměstnavatelů a klientů; časová dotace: cca 3,5 hodiny (30min úvod, 2hod cvičné přijímací pohovory, 1 hod zpětná vazba);
  • Snídaně se zaměstnavateli a zástupci státní správy: moderovaná diskuze nad tématem zaměstnávání osob s trestní minulostí, navazuje na Pohovory nanečisto, v rámci níž budou předány zkušenosti a výzvy zástupců RUBIKON Centra a dalších zaměstnavatelů o zaměstnávání osob s trestní minulostí, budou zde využity zkušenosti s Pohovorů nanečisto. Účast:cca 15 osob – zástupci RUBIKON Centra, zaměstnavatelů a státní správy (především zástupci ministerstev, úřadů práce, probační a mediační služby a agentury pro sociální začleňování); časová dotace: cca 3hodiny
  • Zpracování osvětových materiálů formou novoročního PF: Jako součást informování zaměstnavatelů bude vydáno novoroční PF s kalendářem, skrz které bude komunikováno téma zaměstnávání osob s trestní minulostí. Pro klienty vznikne nový leták s informacemi o Pracovní agentuře RUBIKON.

Realizátor projektu: RUBIKON Centrum

Spolupracujeme: Nadační fond AVAST

Donátor: Nadační fond AVAST

 

Kontaktní osoba: Renáta Slámová