Další projekty

DIGIMOST

Doba realizace: 1. 9. 2023 – 31. 8. 2024
Místo realizace: Praha
Donátor: 3WFoundation

 

 


Cíl:
Vytvořit a realizovat vzdělávací kurz Digimost pro cílovou skupinu osob po propuštění, vybavit a provozovat učebnu „Digipoint“, kam má cílová skupina přístup a kde je zajištěna technická podpora. Dále proškolit peermentory (členy cílové skupiny), kteří budou své znalosti v „digital skills“ předávat dále do cílové skupiny.

Stručný popis: Projekt Digimost je zaměřen na cílovou skupinu osob po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, jeho cílem je poskytnout této cílové skupině přístup k digitálním technologiím a zvýšit jejich znalosti a dovednosti v digitální gramotnosti tzv. „digital skills“.

Cílová skupina: Osoby s trestní minulostí, zejm. osob po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody

Klíčové aktivity

  1. Vytvořit komplexní vzdělávací kurz Digimost
  2. Vytipovat a proškolit v pilotním běhu kurzu Digimost peermentory
  3. Proškolit osoby z cílové skupiny a umožnit jim volný přístup k internetu včetně technické podpory.

Realizátor: RUBIKON Centrum, z. ú.