Další projekty

Dofinancování komplexu služeb 2021 pro pachatele v Karlových Varech

Doba realizace: 1. 6. 2021 – 31. 12. 2021

Místo realizace: Karlovy Vary 

Donátor: Magistrát města Karlovy Vary

 

 

 

 

Cíl: Cílem komplexu služeb RC K. Vary je v roce 2021 podpořit v přípravě na svobodu a na svobodě min. 50 osob s trestní minulostí (vracejících z VTOS do Karlových Varů či již s pobytem v KV) v jejich životní změně a sociekonomické stabilizaci se zaměřením na jejich integraci zpět do běžného života a desistenci.  Cílem předkládaného projektu je umožnit min. 40 osobám z CS projektu a zapojených ve službách RC K. Vary využití celého komplexního systému podpory služeb RC K. Vary, tj. včetně podpory asistentky přímé práce, zázemí v konzultační místnosti v K. Varech a příp. podpory na bydlení při návratu na svobodu.

Stručný popis: Projekt má ambici doplnit stávající služby o prostředky nutné k zajištění kontinuální práce s cílovou skupinou pachatelů trestných činů – vč. recidivistů na území města Karlovy Vary (dále jen CS projektu) zejména při a po jejich výstupu z vězení se zaměřením na jejich integraci zpět do běžného života – hledání zaměstnání, podporu sociální stabilizace a řešení zadluženosti.

Cílová skupina: Osoby s trestní minulostí, bude se jednat o muže a ženy nejčastěji v produktivním věku:

  1. a) ve/po výkonu trestu odnětí svobody (u osob ve výkonu trestu se bude pracovat s osobami, které se připravují na propuštění do města Karlovy Vary – zpravidla 3-6 měsíců před pevným výstupem z vězení či projednáním žádosti o podmíněné propuštění),
  2. b) osoby vykonávající alternativní trest a pobývající na území KV
  3. c) další osoby s trestní minulostí především se záznamem v Rejstříku trestů a pobytem na území KV

Projekt bude zaměřen zejm. na recidivisty a osoby opouštějící VTOS s potřebou návazné podpory na svobodě.

 Realizátor: RUBIKON Centrum, z. ú.