Další projekty

Dofinancování Komplexu služeb 2022 – RUBIKON Ostrava

Doba realizace: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Místo realizace: Ostrava

Donátor: Magistrát města Ostrava


Cíl:
  Cílem služeb RC Ostrava je v roce 2022 podpořit na svobodě 140 osob s trestní minulostí v jejich životní změně a socioekonomické stabilizaci za účelem jejich integrace a desistence.

Stručný popis: Projekt umožní osobám z cílové skupiny (CS) získat specifickou podporu v oblastech vzdělávání, terapeutické pomoci a společného setkávání na facilitované skupině, jež tvoří podpůrné aktivity při práci s CS a mají značný vliv na udržení desistence a nastartování a udržení pozitivních změn v životě našich klientů.

Cílová skupina: Pachatelé trestných činů se zamřením na recidivisty:

  1. a) po výkonu trestu odnětí svobody (příp. před propuštěním z VTOS)
  2. b) vykonávající alternativní trest
  3. c) další osoby s trestní minulostí především se záznamem v rejstříku trestů bydlící v nestabilním bydlení (ubytovna, azylový dům, společné bydlení více osob v jednom bytě) nebo zcela bez bydlení (přespávající na noclehárnách nebo v přístřešcích)

Klíčové aktivity

  1. Psychoterapeutické služby pro CS projektu
  2. Asistent služeb
  3. Svépomocná skupina pro klienty RC
  4. Vzdělávací kurzy a rekvalifikace

Realizátor: RUBIKON Centrum, z. ú.