Další projekty

Dofinancování komplexu služeb 2021 – RUBIKON Ostrava

Doba realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Místo realizace: Ostrava

Cíl:  Cílem předkládaného projektu je podpořit osoby s trestní minulostí zapojené v komplexním systému služeb RC Ostrava v tréninkovém bydlení, případně v poradenství k řešení jejich bytové nouze mimo tréninkové byty, v psychoterapeutických službách nebo například formou přímé finanční podpory na dopravu.

Stručný popis: V rámci projektu budeme pracovat s cílovou skupinou pachatelů trestných činů a poskytovat jim kontinuální a dlouhodobou podporu v oblastech sociální stabilizace v podobě bydlení, doprovodů a/či terapeutické a peer podpory. Všechny tyto nástroje jsou doplněním Služeb RC Ostrava.

Cílová skupina: Pachatelé trestných činů se zaměřením na recidivisty:

  1.  po výkonu trestu odnětí svobody (příp. před propuštěním z VTOS)
  2.  vykonávající alternativní trest
  3. další osoby s trestní minulostí především se záznamem v rejstříku trestů bydlící v nestabilním bydlení (ubytovna, azylový dům, společné bydlení více osob v jednom bytě) nebo zcela bez bydlení (přespávající na noclehárnách nebo v přístřešcích)

 Klíčové aktivity

  1. Tréninkové bydlení
  2. Psychoterapeutické služby pro CS projektu

 Realizátor: RUBIKON Centrum, z. ú.

 Donátor: Magistrát města Ostrava