Další projekty

Dofinancování Komplexu služeb 2023 – RUBIKON Ostrava

Doba realizace: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023

Místo realizace: Ostrava

Donátor: Magistrát města Ostrava

 

 

Cíl:  Cílem služeb RC Ostrava je v roce 2023 podpořit na svobodě 22 osob s trestní minulostí v jejich životní změně a socioekonomické stabilizaci za účelem jejich integrace a desistence.

Stručný popis: Projekt si klade za cíl doplnit stěžejní služby RC Ostrava pro r. 2023 a současně udržet kontinuitu nabízených služeb pro osoby se zkušeností s konfliktem se zákonem, které jsou rozhodnuté pro životní změnu (zejména v podobě desistence) a samy na ni, vzhledem k časté kumulaci překážek, nestačí. Jedná se o osoby pobývající na území města Ostrava.

Cílová skupina:  Osoby se zkušeností s konfliktem se zákonem se zaměřením na recidivisty:

  1. a) po výkonu trestu odnětí svobody (příp. ještě před propuštěním z VTOS)
  2. b) vykonávající alternativní trest
  3. c) další osoby se záznamem v rejstříku trestů, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci

Klíčové aktivity

  1. Podpora v sociálně-ekonomické stabilitě
  2. Podpůrné služby a činnosti pro klienty RC / psychoterapeutické služby, peer mentoring a svépomocná skupina

Realizátor: RUBIKON Centrum, z. ú.