Další projekty

Grundtvig Partnership – Learning for a Second Chance

Doba realizace projektu:
1. 8. 2011 – 31. 7. 2013

Projekt partnerství Grundtvig v rámci Programu celoživotního učení

Účel projektu:

 • posílení spolupráce partnerských organizací
 • vzájemná výměna zkušeností a know-how mezi zahraničními partnery v rámci vzdělávání dospělých

Cíl projektu:

 • zvýšení počtu efektivních vzdělávacích a tréninkových aktivit v partnerských zemích
 • zvýšení účasti klientů v učebním cyklu
 • větší využití médií ve vzdělávání
 • zhodnocení stávající úrovně odborného vzdělávání, případně větší rozsah odborně-profesního vzdělávání pro klienty

Cílová skupina:

 • lidé ve výkonu trestu odnětí svobody anebo po výstupu z výkonu trestu
 • školitelé, lektoři, lidé spolupracující s klienty ve výkonu trestu a po výstupu

Klienty vzdělávacích programů všech partnerských zemí spojují podobné charakteristiky, které jsou projektem adresovány:

 • nízké sociální kompetence, pracovní návyky, nízká či chybějící odborná kvalifikace
 • vzdělávací aktivity nereagují odpovídajícím způsobem na individuální vzdělávací potřeby klientů
 • chybějící propojení mezi vzděláváním ve výkonu trestu a životem po propuštění (pracovní možnosti)
 • nedostatek informací o fungujících programech napříč EU

Hlavní aktivity a výstupy: 

 • činnost mezinárodní skupiny (Česko, Slovensko, Velká Británie, Estonsko, Norsko, Maďarsko), vzájemné návštěvy, koordinační setkání, výměna know-how a zkušeností, návštěvy vzdělávacích programů
 • souhrn vzdělávacích a tréninkových aktivit pro klienty cílové skupiny, které se osvědčily a které zvyšují sociální a odborné znalosti klienta – bude publikováno v podobě závěrečné publikace
 • navržení modelu, podle kterého budou programy snadno implementovány v zahraničí
 • testování vzdělávacích programy využívající média, případně další tréninkové programy
 • networking, disseminace

Partneři:
RUBIKON Centrum – Česká republika
Media for Development – Velká Británie
KESA – Estonsko
Edukos – Slovensko
Time Vidaregåande Skole avdeling Åna. Department for Prison Education – Norsko
Regional Social Welfare Resource Centre – Maďarsko

Donátor: Evropská unie v rámci programu Grundtvig Partnership