Další projekty

Hate Crime / Violence Monitoring in Usti Region

Doba realizace projektu: 1. 2. 2011 – 1. 11. 2013

Místo realizace projektu: Ústecký kraj

Cíle projektu:

Přispět ke zlepšení situace obětí zločinů a násilí z nenávisti (hate crime/hate violence) v Ústeckém kraji:

 • nastavením systému monitorování případů HC/HV,
 • vytvořením podpůrné sítě pro oběti HC/HV,
 • zvýšením obecného povědomí o problematice HC/HV.

Cílové skupiny:

 • Oběti HC/HV v Ústeckém kraji
 • Romští mentoři a romští asistenti městské policie, kteří budou vyškoleni v monitorování HC/HV případů
 • Spolupracující organizace, odborníci
 • Příslušníci romské komunity

Hlavní aktivity:

 • Vyškolení romských mentorů, asistentů městské policie a 2 pracovníků organizace Romea v monitorování případů HC/HV. Školení provede partnerská organizace In IUSTITIA.
 • Nastavení funkčního systému monitorování a pomoci obětem HC/HV v Ústeckém kraji. Romští mentoři a asistenti budou vyhledávat potenciální oběti HC/HV, zprostředkují kontakt s nimi a po vyhodnocení koordinátorem budou případy HC/HV předávány In IUSTITIA.
 • Schůzky projektového týmu, síťování se spolupracujícími organizacemi.

Výstupy:

 • 15 – 20 romských mentorů a 4-6 asistentů městské policie vyškolených v monitorování případů HC/HV.
 • Vytvoření metodiky, systému monitorování a informačního manuálu pro vyhledávání případů HC/HV a pomoc obětem.Vytvoření informačního letáku pro oběti HC/HV (500 ks).
 • Studie možné aplikace projektu do dalších regionů České republiky (zveřejněná na konci projektu v elektronické formě spolu s výstupy projektu na webových stránkách SPJ).
 • Vytvoření sítě odborníků a organizací pro monitorování HC/HV případů v Ústeckém kraji.

Dokumenty projektu:
Manuál pro romské mentory „Jak poznat násilí z nenávisti“
Monitorování případů hate crime a dalších incidentů z nenávisti romskými mentory – studie transferability do dalších regionů České republiky

Shrnutí výstupů z monitoringu incidentů motivovaných nenávistí v Ústeckém kraji 

Realizátor: RUBIKON Centrum

Spolupracující organizace: In IUSTITIA

Donátor: Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“

Kontaktní osoba: Mgr. Marek Demner

Garant projektu: Mgr. Lenka Ouředníčková