Další projekty

Improving juvenile justice systems in Europe: Training for Professionals

Doba realizace projektu: 1. 3. 2015 – 28. 2. 2017

Místo realizace projektu: 
Česká republika, Evropská unie

Cíle projektu:

Zefektivnění národních systémů justice pro mladistvé v zemích EU, sdílení dobré praxe týkající se mladistvých pachatelů a implementace směrnice Rady Evropy a mezinárodních standardů „child-friendly justice“.

Cílová skupina:

Odborníci pracující s delikventní mládeží.

Hlavní aktivity:

  • Sdílení dobré praxe jednotlivých partnerů a vytvoření manuálu.
  • Školení školitelů v Bruselu, příprava národních workshopů a překlad manuálu.
  • Realizace 2 národních workshopů pro 100 odborníků pracujících s delikventní mládeží, výměna zkušeností v rámci partnerských zemí.
  • Evaluace workshopů, otevřený e-learningový kurz IJJO, šíření manuálu a závěrečná konference v Bruselu.

Registrační číslo projektu: JUST/2013/FRC/AG

Realizátor: International Juvenile Justice Observatory (IJJO)

RUBIKON Centrum – partnerská organizace (celkem 12 partnerů ze zemíEU)

Donátor: Co-funded by Fundamental Rights and Citizenship Programme of the European Union

Kontaktní osoba:  Marek Demner