Další projekty

Informace pro lidi v oddlužení a pro ty, kteří by se oddlužit chtěli

Doba realizace: 1. 6. 2023 – 31. 5. 2024
Donor: Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus

 

 

 

Cíl projektu: Cílem projektu je nalézt nástroj, který by zvýšil nízký počet předlužených osob v oddlužení a efektivně a plošně poskytnul důležité informace dlužníkům o jejich právech a povinnostech a celém procesu oddlužení. Projekt navazuje na aktivity projektu Skrze oddlužení společně (výzva 03_17_082 Ověřování nových řešení využitelných ve veřejné sféře).

Stručný popis: Projekt řeší problém vysoké předluženosti obyvatel ČR a nedostatečné dostupnosti oddlužení pro předlužené osoby.

Klíčové aktivity:

Poznání skutečného problému, jeho příčin a potřeb cílové
Popsat skutečné potřeby zadlužených osob, pro které by oddlužení mohlo být vhodným řešením jejich předluženosti.

Ideace vhodných řešení a tvorba prototypů
Definovat vhodná řešení a vytvořit jejich prototypy

Testování prototypů a výběr finálního řešení
Otestovat 2 prototypy a vybrat finální varianty řešení

Participace klíčových stakeholderů do procesu hledání a výběru řešení
Zajistit participaci klíčových stakeholderů do procesu hledání a výběru řešení.

Registrační číslo: CZ.03.03.01/00/22_021/0001961
Realizátor: RUBIKON Centrum, z. ú.
Partneři projektu: Institut prevence a řešení předluženosti, z. ú.  a Ministerstvo spravedlnosti (partner bez finanční účasti).