Další projekty

INSPIRE – Incarceration & Social Purpose in Restorative Ecosystems

Doba trvání: 31. 12. 2022 – 30. 12. 2024
Místo realizace: Evropa
Donátor: Program Erasmus+

 

 

 

 

 

Hlavní cíl:
Zúčastnění aktéři v Evropě by měly mít znalosti, dovednosti a nástroje k zavádění nebo poskytování poradenství založeného na důkazech a praxi při zavádění sociálně a ekonomicky udržitelných komunitních věznic, které utvářejí a jsou utvářeny Restorativním ekosystémem.

Shrnutí:
Zaměřujeme se na vytvoření vzdělávacího materiálu, s jehož pomocí můžeme školit odborníky a lidi pracující v malokapacitních zařízeních v těchto oblastech:

1] o úloze komunitní věznice v rámci restorativního města,
2] „ekosystému“ realizace komunitní věznice,
3] o tom, jak by se sociální podnikání mohlo propojit s komunitní věznicí.

Komunitní věznice jsou malé, diferencované a komunitně integrované a nabízejí udržitelný a na budoucnost orientovaný přístup.

Klíčové aktivity:

  1. Prezentace osvědčených postupů komunitních věznic, včetně restorativních měst a sociálních podniků.
  2. Definování procesu realizace komunitních věznic, sociálně a ekonomicky udržitelné.
  3. Poskytování poradenství odborníkům v celé Evropě ohledně komunitních věznic.

Výstupy:

Hmatatelnými výsledky aktivit budou: (1) zpráva; (2) interaktivní mapa; (3) interaktivní nástroj a toolkit, které budou sloužit ke shromažďování a šíření těchto nových poznatků mezi širokou a různorodou veřejnost. Bude posílena evropská síť v této oblasti. Partneři získají znalosti o existujících komunitních věznicích v Evropě, kterým se daří vytvářet bezpečné, inkluzivní a udržitelné „ekosystémy“ ve vztahu k širší komunitě a společnosti a v interakci s nimi.

Registrační číslo: 2022-1-NL01-KA220-ADU-000088417
Příjemce: Restorative Justice Nederland (Nizozemsko)

Partneři:

RESCALED (Belgie)
RESHAPE (Portugalsko)
RUBIKON Centrum (Česká republika)
Wayback (Norsko)