Další projekty

Jak zvládnout finance za branou věznice?

Doba realizace projektu: od 1.6.2017 – 31.5.2018.

Místo realizace projektu: Česká republika

Donor: ČSOB – grantový program na podporu interního rozvoje a profesionalizace neziskové organizace

ČSOB projekt v rámci grantového programu vzdělávání.

Cíle projektu:

Přispět k úspěšné integraci, zabránit finančnímu propadu a setrvání v dluhové pasti u 25 osob opouštějících vězení a vytvořit s nimi na míru šitý plán finančního hospodaření a řešení dluhů po propuštění a u minimálně 5-ti z nich tento plán zrealizovat. Min. 2 úspěšné klienty zapojit v roli peer mentorů = zapojí se do doprovázení dalších osob po propuštění (využijí své zkušenosti s řešením obdobných překážek a v rámci individuálního proškolení a koučingu získají pro tuto činnost nové informace a dovednosti).

Cílová skupina:

Osoby před a po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.

Hlavní aktivity:

  • Individuální a skupinová práce s klienty ve věznici Vinařice – pracovníci šicí dílny: průběžně, jednodenní výjezd do věznice min. 1x měs.
  • Individuální poradenství a doprovázení s klienty od prvního dne po propuštění: průběžně, klienti budou z věznice propouštěni v rozpětí 2-3 měs. během celého projektu. Podle harmonogramu termínů konce trestu očekáváme na tzv. pevný výstup 4 klienty, dále cca dalších 5 os. žádá o podmíněné propuštění.
  • Podpora ze strany peer mentorů: průběžně, po základním proškolení (červen 2016), předpokládáme souvislou činnost mentorů v rozsahu 10 hod./měs. po celou dobu realizace projektu.

Realizátor: RUBIKON Centrum