Další projekty

Komplex resocializačních služeb pro cílovou skupinu lidí s trestní minulostí, včetně tréninkového bydlení

Doba realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

Místo realizace: Ostrava 

Cíl: Cílem projektu je podpořit 80 osob s trestní minulostí v resocializaci a u 50 z nich dosáhnout měřitelného posunu v řešení min. 1 z 3 klíčových kriminogenních faktorů, kterými jsou nezaměstnanost, předluženost a nevyhovující bydlení.

Stručný popis: Jedná se o resocializační program, jehož služby jsou zaměřeny na podporu cílové skupiny osob vycházejících z výkonu trestu odnětí svobody (VTOS), zejména recidivistů. Projekt zajišťuje osobám z cílové skupiny (CS) kontinuální a dlouhodobou podporu zejména v oblastech zaměstnanosti, zadluženosti a bydlení.

Cílová skupina: Pachatelé trestných činů pobývající na území města Ostrava se zaměřením na recidivisty:

  1. a) po výkonu trestu odnětí svobody (příp. před propuštěním z VTOS)
  2. b) vykonávající alternativní trest
  3. c) další osoby s trestní minulostí především se záznamem v rejstříku trestů a současně pro aktivitu č. 3 bydlící v nestabilním bydlení (ubytovna, azylový dům, společné bydlení více osob v jednom bytě) nebo zcela bez bydlení (přespávající na noclehárnách nebo v přístřešcích)

 Klíčové aktivity: 

  1. Podpora stabilizace
  2. Pracovní a dluhové poradenství
  3. Tréninkové bydlení

 Realizátor: RUBIKON Centrum, z. ú.

 Donátor: Magistrát města Ostrava