Další projekty

Komplex resocializačních služeb pro cílovou skupinu lidí s trestní minulostí

Doba realizace:
04/2019 – 12/2019

Místo realizace:
Ostrava

Cíle projektu:
Cílem projektu je podpořit osoby s trestní minulostí na území Ostravy v úspěšné integraci.

Jedná se o podporu osob v těchto dílčích cílech:

– podpora stabilizace životní situace a zprostředkování informací a kontaktů v oblasti dávek, bydlení příp. dalších služeb,

– získání kompetencí potřebných k nalezení zaměstnání případně zprostředkování zaměstnání u spolupracujících zaměstnavatelů a na volném trhu práce,

– řešení zadluženosti.

Cílová skupina:

Cílovou skupinou projektu jsou osoby s trestní minulostí pobývající na území města Ostrava:

  1. a) po výkonu trestu odnětí svobody
  2. b) osoby vykonávající alternativní trest
  3. c) další osoby s trestní minulostí především se záznamem v rejstříku trestů.

Realizátor projektu:
RUBIKON Centrum, z. ú.

Donátor:
Magistrát města Ostravy