Další projekty

Komplexní program pro sociální začlenění osob po výkonu trestu v Praze

Doba realizace: 1. 7. 2023 až 30. 6. 2026
Místo realizace: Praha
Donátor: Projekt je spolufinancován Evropskou unií

 

 

Cíl: Usnadnit návrat do socioekonomického života osobám s trestní minulostí a dosáhnout u nich změny v sociálněekonomické oblasti a zapojení do života komunity.

Stručný popis: 

Projekt je určen pro sociálně vyloučené (či ohrožené) osoby žijící v Praze se zaměřením na osoby s trestní minulostí. Klade si za cíl poskytnout komplexní podporou zaměřenou na podporu zaměstnatelnosti, řešení dluhů a zapojení do komunity.

Cílová skupina: 

 • Osoby s jiným znevýhodněním na trhu práce.
 • Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené.
 • Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování.

Klíčové aktivity

 1. Mapování potřeb a motivace a vstup do projektu
 2. Analýza sociálněekonomické situace CS a individuální plán řešení životní změn
 3. Realizace změny v oblasti zaměstnatelnosti
 4. Realizace změny v zadluženosti a sociální stabilitě
 5. Pracovní tréninková místa
 6. Mapování kontextu komunity a potřeb členů komunity
 7. Práce na tématu a potřebách komunity
 8. Tvorba sociální sítě a vazeb komunity na aktéry
 9. Komunitní centrum jako místo pro komunitní práci a posilování vazeb
 10. Evaluace/vyhodnocení komunitní práce se zapojením komunity
 11. Vzdělávání realizačního týmu a aktivních členů komunity, metodická podpora a supervize

Realizátor: RUBIKON Centrum, z. ú.