Další projekty

Leonardo da Vinci Partnership Project – Kultursensibles Konfliktmanagement

 

Doba realizace projektu:
1. 8. 2011 – 31. 7. 2013

Oficiální název projektu:
Kultursensible Konfliktvermittlung unter Einbeziehung von Roma

Název projektu v českém jazyce:
Kulturně senzitivní řešení konfliktů ovlivněné Romy

Popis projektu:
Cílem projektu je analýza tradičních metod řešení konfliktů u Romů. Bude vytvořen koncept kurzu, který bude publikován v odborných časopisech. Kurz je určen pro zástupce Romů, sdružení, mediátory, sociální pracovníky, pedagogy, zástupce státní správy a justičních orgánů, kteří si chtějí zvýšit kompetence jako zprostředkovatelé komunikace mezi Romy a „neromy“. Pilotní ověření kurzu proběhne v druhém roce projektu, součástí projektu bude i doprovodný výzkum.

Tematické okruhy:
Hledání efektivních řešení mezietnických konfliktů na základě sdílení dobré praxe.

Cílové skupiny:
Odborníci, kteří přicházejí do profesního kontaktu s příslušníky romské menšiny a chtějí si zvýšit kompetence při řešení konfliktů mezi Romy a neromy.

Aktivity projektu:

  • analýza tradičních metod řešení konfliktů u Romů
  • vytvoření konceptu kurzu, který bude publikován v odborných časopisech
  • pilotní ověření kurzu v druhém roce projektu
  • doprovodný výzkum

Partneři projektu:

  • RUBIKON Centrum – Česká republika
  • Steinbeis Beratungszentren GmbH, Steinbeis Beratungszentrum Wirtschaftsmediation – Stuttgart, Něměcko (koordinátor projektu)
  • Universität Miskolc (Staats- und Rechtswissenschaftliche Fakultät) – Miskolc-Egyetemvaros, Maďarsko
  • culture.communication GbR – Hannover, Německo

Donátor: Evropská unie v rámci Programu celoživotního učení Leonardo da Vinci (Projekty partnerství)

Kontaktní osoba: Mgr. Kristýna Makovcová