Další projekty

Mentoring v Ostravě 2014

Doba realizace projektu: 05/2014 – 11/2014

Místo realizace projektu: Ostrava

Cíle projektu:

Podpořit vykonavatelnost alternativních trestů/opatření na území statutárního města Ostravy.

Zajistit kontinuitu a další rozvoj služby Mentoring a jejím prostřednictvím zvyšovat efektivitu práce s klienty PMS ČR, zajistit individuální přístup ke klientům na nízkoprahové úrovni, a tak předcházet páchání trestných činů.

Cílové skupiny:

Cílovou skupinou jsou osoby, které jsou klienty střediska PMS ČR Ostrava a spadají do těchto kategorií:

– děti a mladiství do 18 let, kterým bylo nebo může být uloženo opatření,

– klienti starší 18 let, kterým byl nebo může být uložen alternativní trest,

– obyvatelé vyloučených lokalit.

Hlavní aktivity:

Stěžejní část projektu tvoří terénní práce mentorů s klienty. Kvalita poskytované služby je zajištěna pravidelnými supervizemi zaměřenými na profesní rozvoj mentorů. Cca 7 mentorů vyškolených v předchozích projektech bude spolupracovat se střediskem PMS ČR Ostrava.

Výstupy projektu:

Celkem cca 25 klientů střediska PMS ČR Ostrava. Přesný počet klientů a intenzita spolupráce odvisí od počtu klientů PMS ČR, kteří budou střediskem PMS ČR Ostrava navržení pro spolupráci a budou mít zájem nabídky využít, a od jejich konkrétních potřeb, které s nimi bude mentor řešit. Jedná se oboustranně dobrovolnou spolupráci. Úspěšnost intervence mentora se dlouhodobě pohybuje kolem 50 %.

Realizátor projektu: RUBIKON Centrum

Kontaktní osoba: Marek Demner

Spolupracující organizace: Probační a mediační služba služba ČR

Donátor: Statutární město Ostrava

 

Evidenční číslo: 1293/2014/KZ