Další projekty

Na svobodu s vyšší finanční gramotností-inovace programu pro zvýšení finanční gramotnosti osob ve výkonu trestu odnětí svobody ve věznicích v Praze

Doba realizace projektu: 1. 6. 2014 – 31. 5. 2015

Místo realizace projektu: Hlavní město Praha

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je zlepšit finanční stabilitu a předcházet negativním důsledkům nesprávného hospodaření a neřešení zadluženosti u osob opouštějících výkon trestu odnětí svobody

  • zvýšit finanční gramotnost osob vykonávající trest odnětí svobody při skupinových kurzech
  • umožnit samostatné prohloubení a plánování dalších kroků v budoucím finančním chování a řešení zadluženosti formou interaktivních studijních materiálů

Cílová skupina:

Projekt je zaměřen na osoby ve výkonu trestu odnětí svobody v pražských věznicích, které se potýkají s finanční nestabilitou a zadlužeností a mají zájem o řešení své situace v této oblasti.  Primárně je projekt zaměřen na osoby krátce před propuštěním z výkonu trestu odnětí svobody (max. 9 měs.) a osoby  žádající o podmíněné propuštění.

Hlavní aktivity:

  • Skupinový kurz  – bude realizováno 16 skupinových setkání zaměřených na témata: rozpočet, finanční plánování, mapování dluhů, exekuce a insolvence, kurz bude probíhat v rozsahu 3 hodin pod vedením lektora – dluhového poradce a bude min. pro 5 účastníků z cílové skupiny
  • Individuální poradenství – po každém kurzu mají účastníci možnost individuální konzultace, jejímž cílem je řešení konkrétních dotazů a problémů klientů, individuální konzultaci využije min. 50 osob z cílové skupiny
  • Vytvoření a využití interaktivních studijních materiálů k samostatnému rozšíření znalostí v oblasti finanční gramotnosti– budou vytvořeny materiály k jednotlivým tématům,  interaktivní forma materiálů umožní vtažení účastníků do jednotlivých témat

Realizátor projektu: RUBIKON Centrum

Spolupracujeme: Vězeňská služba ČR

Donátor: ČSOB Nadační fond vzdělání

Kontaktní osoba: Zuzana Nováková