Další projekty

Nový začátek

Doba realizace projektu: 9. 2014 – 31. 10. 2015

Místo realizace projektu: Karlovarský kraj

Cíl projektu: 

Hlavním cílem projektu je zvýšit zaměstnatelnost u min. 60 osob z cílové skupiny osob s trestní minulostí, kdy se předpokládá, že min. 25 %  z nich získá pracovní uplatnění.

Cílové skupiny: 

Cílové skupiny projektu budou tvořit zájemci o zaměstnání, kteří vzhledem ke své trestní minulosti vyžadují zvýšenou péči na trhu práce a dále uchazeči o zaměstnání, kteří rovněž vzhledem ke své trestní minulosti vyžadují zvýšenou péči na trhu práce. Projekt je zaměřen na osoby po ukončení výkonu trestu odnětí svobody a další osoby se záznamem v rejstříku trestů a s trestní minulostí.

Hlavní aktivity:

  • Individuální motivační a poradenský program, jehož cílem je posílit motivaci cílové skupiny najít pracovní uplatnění, dále zmapování postupů, které klient při hledání zaměstnání využil, identifikace vhodného směru pracovního uplatnění a podpora klienta. Program probíhá formou individuální spolupráce s pracovním poradcem.
  • Skupinový motivační program, jehož cílem je posílit motivaci k aktivnímu začleňování na trhu práce a zvýšit kompetence pro hledání uplatnění na trhu práce. Program je koncipován jako skupinový kurz v rozsahu 6 hodin.
  • Pohovory nanečisto. Cílem této aktivity je umožnit vybraným osobám z cílové skupiny získat orientaci v požadavcích na trhu práce v prostředí blížícím se reálnému pohovoru.
  • Zvýšení kvalifikace pro uplatnění na trhu práce, jejímž cílem je získání nové či zvýšení stávající kvalifikace podle aktuálních požadavků trhu práce.
  • Zprostředkování zaměstnání a tvorba nových pracovních míst, cílem této aktivity je zprostředkovat pracovní uplatnění na volném trhu práce a zřídit nově vytvořená pracovní místa. Aktivita se prolíná s předešlými klíčovými aktivitami a zahrnuje mimo samotného zprostředkování zaměstnání např. přípravu klienta na jednání s konkrétním zaměstnavatelem, zprostředkování kontaktu mezi zaměstnavatelem a klientem, zpracování doporučení klienta.
  • Podpora při udržení pracovního místa a vyplácení mzdových příspěvků zaměstnavatelům, která zahrnuje kontakt s klientem i se zaměstnavatelem v prvních měsících po nástupu do zaměstnání. Dále zahrnuje podporu a motivaci klienta.  Jejím cílem je posílit motivaci a kompetence pro dlouhodobé pracovní uplatnění u 15 umístěných osob.

Realizátor projektu: RUBIKON Centrum

Spolupracujeme: Probační a mediační služba ČR, Úřady práce

Donátor: Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/D8.00076

Kontaktní osoba: Šárka Kaplanová

Garant projektu: Lenka Ouředníčková