Další projekty

Práce a finance ruku v ruce?


Doba realizace projektu: od 1. 6. 2018 – 31. 5. 2019.

Místo realizace projektu: Česká republika

Donor: ČSOB Nadační program vzdělání 2018 – Finanční gramotnost 

Cíle a stručný popis projektu:

Hlavním cílem projektu je úspěšné znovu-začlenění osob po výkonu trestu odnětí svobody do běžného života a ochrana společnosti před rizikem opakování trestné činnosti.  Do projektu se zapojí celkem 60 osob z řad odsouzených, kteří se připravují na život na svobodě a budou během realizace projektu propuštěni z VTOS. Tyto osoby si zvýší finanční a dluhovou gramotnost a získají informace k bezpečné práci s internetem a sociálními sítěmi. 25 odsouzených získá konkrétní nabídku zaměstnání a v návaznosti na něj konkrétní plán pro úspěšné finanční hospodaření a řešení dluhů během prvních měsíců po propuštění z vězení. 7 – 10 osob nastoupí po propuštění do zaměstnání a od pracovníků RUBIKON Centra získají podporu pro udržení zaměstnání a realizaci konkrétního plánu finančního hospodaření a řešení dluhů. Podpořeny budou také 4 rodiny odsouzených, které budou informovány o možnostech minimalizace negativních dopadů zadluženosti odsouzeného člena rodiny a možnostech účelného řešení.

Cílová skupina:

Osoby před a po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.

Hlavní aktivity:

  • Interaktivní beseda zaměřená na základy řešení zadluženosti
  • Individuální poradenství během VTOS

Dluhové poradenství po propuštění na svobodu a podpora v předcházení dalšímu zadlužování vč. podpory v udržení zaměstnání.

Realizátor: RUBIKON Centrum