Další projekty

Práce s pachateli v Praze – zaměstnání a řešení dluhů 2019

Doba realizace:
01/2019 – 12/2019

Místo realizace:
Praha

Cíle projektu:
Projekt je zaměřen na kontinuální práci s pachateli trestné činnosti, kteří vycházejí z vězení, a na zajištění podmínek pro jejich úspěšnou resocializaci. Dlouhodobým očekávaným dopadem je snížení recidivy u této CS a zvýšení bezpečnosti pro společnost na území (nejen) hl. m. Prahy.

Cílem projektu je prevence recidivy u osob s trestní minulostí na území hl. města Prahy. Jedná se o komplexní resocializační program, který se zaměřuje na integraci cílové skupiny v těchto dílčích cílech:

– podpora v přípravě na propuštění z VTOS,

– podpora stabilizace a zprostředkování informací a kontaktů v oblasti dávek, bydlení příp. dalších služeb,

– získání kompetencí potřebných k nalezení zaměstnání případně zprostředkování zaměstnání u spolupracujících zaměstnavatelů a na volném trhu práce,

– řešení zadluženosti.

Cílová skupina:

Cílovou skupinou projektu jsou osoby s trestní minulostí:

  1. a) ve/po výkonu trestu odnětí svobody (u osob ve výkonu trestu se bude pracovat s osobami, které se připravují na propuštění – zpravidla 3-6 měsíců před pevným výstupem z vězení či projednáním žádosti o podmíněné propuštění),
  2. b) osoby vykonávající alternativní trest,
  3. c) další osoby s trestní minulostí především se záznamem v rejstříku trestů.

Realizátor projektu:
RUBIKON Centrum, z. ú.

Donátor:
Magistrát hl. m. Prahy