Další projekty

Práce s pachateli v Praze – zaměstnání a řešení dluhů 2022

Doba realizace: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Místo realizace: Praha

Donátor: Magistrát Hlavního města Prahy

Cíl: Projekt je zaměřen na kontinuální práci s pachateli trestné činnosti, kteří vycházejí z vězení a na zajištění podmínek pro jejich úspěšnou resocializaci. Dlouhodobým očekávaným dopadem je snížení recidivy u této CS a zvýšení bezpečnosti pro společnost na území (nejen) hl. m. Prahy.

Stručný popis: V rámci projektu budeme pracovat s cílovou skupinou pachatelů trestných činů a poskytovat jim podporu a služby, které v současném systému a působení klíčových aktérů státní a veřejné správy chybí – zejména zajištění kontinuální pomoci před, při a po výstupu z vězení se zaměřením na podporu při prvních krocích na svobodě – hledání zaměstnání, podporu sociální stabilizace a řešení zadluženosti.

Cílová skupina: Osoby s trestní minulostí, bude se jednat o muže a ženy nejčastěji v produktivním věku:
a) ve/po výkonu trestu odnětí svobody (u osob ve výkonu trestu se bude pracovat s osobami, které se připravují na propuštění – zpravidla 3-6 měsíců před pevným výstupem z vězení či projednáním žádosti o podmíněné propuštění),
b) osoby vykonávající alternativní trest,
c) další osoby s trestní minulostí především se záznamem v Rejstříku trestů.
Projekt bude zaměřen zejm. na recidivisty, osoby chystající se na podmíněné propuštění a osoby opouštějící VTOS s potřebou návazné podpory na svobodě.

Klíčové aktivity

  1. Podpora v přípravě na propuštění z VTOS
  2. Podpora v sociálně-ekonomické stabilizaci

Realizátor: RUBIKON Centrum, z.ú.