Další projekty

Pracovní příležitosti pro sociálně znevýhodněné osoby – švýcarské know-how

Doba realizace projektu: 1. 6. 2012 – 31. 5. 2013

Místo realizace projektu: Praha(dopad na celou ČR) a Švýcarsko (kanton Curych)

Účel a cíle projektu:

 • analýza švýcarského know-how voblasti vytváření pracovních příležitostí pro osoby ohrožené sociálním vyloučením
 • zpracování podrobného plánu pro přenos zkušeností a dobré praxe ze Švýcarska do České republiky
 • rozšíření možností pracovního uplatnění pro sociálně znevýhodněné osoby

Cílové skupiny:

sociálně znevýhodněné osoby:

 • osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody
 • osoby vykonávající alternativní trest
 • osoby s kriminální minulostí

Hlavní aktivity a výstupy:

Výstupem projektu bude vybraný švýcarský model, který je příkladem dobré praxe vzaměstnávání sociálně znevýhodněných osob a který je vhodný pro přenos do České republiky. Vrámci projektu bude zpracován detailní plán přenosu, včetně finančních nákladů.

Příprava a koordinace projektu

 • mapování a výběr vhodných švýcarských organizací, které se zapojí do projektu
 • zpracování plánu a harmonogramu projektu, včetně detailního programu první návštěvy ve Švýcarsku
 • konzultace obsahové části projektu, plánování jednotlivých kroků realizace, výběru vhodných programů pro přenos a průběžná evaluace se švýcarským expertem

Mapování švýcarských modelů v praxi I

 • první studijní návštěva Švýcarska za účelem zmapování úspěšných švýcarských modelů pro zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob
 • analýza programů jednotlivých organizací s ohledem na přenositelnost do ČR

Mapování švýcarských modelů v praxi II

 • druhá studijní návštěva Švýcarska vytipovaných organizací zaměřená na detailní diskuzi ohledně přenosu jejich programů do ČR
 • kromě odborníků realizátora projektu se návštěvy zúčastní rovněž 2 zástupci české samosprávy aj. za účelem inspirace programy pro sociálně znevýhodněné osoby vhodnými kzačlenění do koncepce měst apod.
 • podrobná analýza programů vhodných pro přenos do ČR

Workshop

 • pracovní workshop v Praze za účelem představení vybraných švýcarských modelů dobré praxe za účasti švýcarského experta, zástupců švýcarských organizací, zástupců samosprávy ČR, realizátora projektu a jeho spolupracovníků

Evaluace projektu

 • zpracování podrobného plánu přenosu švýcarského programu do ČR, jehož součástí bude i finanční rozpočet

Realizátor projektu: RUBIKON Centrum

Partneři: VEBO (VereinzurEntwicklung der Bewährungshilfe in Osteuropa) – Sdružení pro rozvoj probační služby ve východní Evropě (Švýcarsko)

Donátor: Fond Partnerství v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce

Kontaktní osoba: Lída Hasmanová