Další projekty

PRE Project – PRISON (věznice), REINTEGRATION (reintegrace), EDUCATION (vzdělání)

Doba realizace projektu: 9. 2015 – 1. 9. 2017

Příprava k podpoře sociálního a pracovního trhu na reintegraci osob po výkonu trestu odnětí svobody

 • ERASMUS +
 • Spolupráce – inovace a výměna dobré praxe
 • Strategická partnerství pro vzdělávání dospělých

Účel projektu:

 • posílení spolupráce partnerských organizací
 • vzájemná výměna zkušeností a know-how mezi zahraničními partnery v rámci vzdělávání dospělých

Cíl projektu:

 • Snížení ekonomické, sociální a politické vyloučení sílové skupiny s cílem poskytnutí příležitosti k (re)integraci
 • Změna v sociálním přístupu k osobám v cílové skupině a k jejich problémům
 • Boj s diskriminací a nerovnými příležitostmi

Cílová skupina:

 • lidé ve výkonu trestu odnětí svobody anebo po výstupu z výkonu trestu

Hlavní aktivity a výstupy:

 • činnost mezinárodní skupiny (Česko, Slovensko, Maďarsko, Litva, Polsko), vzájemné návštěvy a setkání, výměna know-how a zkušeností
 • shromáždění zkušeností a poznatků v rámci mezinárodního setkávání – souhrn vzdělávacích a tréninkových aktivit pro klienty cílové skupiny, které se osvědčily v její reintegraci
 • výzkumy a shromáždění dat na národní/lokální úrovni
 • vývoj, testování a rozšíření vzdělávacích výstupů
 • networking, disseminace


   V rámci mezinárodních workshopů vznikne 5 publikací:

 • Školení ve věznicích
 • Příležitosti v přípravě na propuštění (metody, metodologie)
 • Sociální uvědomění si – zvýšení tolerance, antidiskriminační průprava pro veřejnost – především pro zaměstnavatele
 • Individuální podpora:  Mentoring, individuální rozvoj a vzdělávací cesty
 • Příležitosti v rozvoji transverzálních kompetencí cílové skupiny

Donátor: Tento projekt je spolufinancován Evropskou UniíPartneři projektu:

Stránka projektu: http://www.preproject.hu/

Kontaktní osoba: Kateřina Mikuláštíková