Další projekty

Probační program Rubikon

Doba realizace: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023

Místo realizace: Praha

Donátor: Ministerstvo spravedlnosti České republiky

 

 

 

Cíl: Prostřednictvím Probačního programu Rubikon připravit 3 odsouzené na podmíněné propuštění a podpořit je v úspěšném zvládnutí přechodu z vězení na svobodu.

Podpořit efektivní využívání institutu podmíněného propuštění, rozšířit stávající možnosti přípravy odsouzených na podmíněné propuštění a zajistit následnou kontinuální práci s nimi po propuštění.

 

Hlavní aktivity:

  • Oslovení a výběr klientů do Probačního programu Rubikon
  • Vstupní analýza situace klienta
  • Realizace Probačního programu Rubikon ve VTOS
  • Realizace probačního programu Rubikon na svobodě

Č.J.: 6/2022-OPRD-DOTC/8

Realizátor: RUBIKON Centrum, z.ú.