Další projekty

Probační program Rubikon

Doba realizace: 1. 2. 2022 – 31. 12. 2022

Místo realizace: Praha

Donátor: Ministerstvo spravedlnosti České republiky

 

 


Cíl:
Prostřednictvím Probačního programu Rubikon připravit 5 osob na podmíněné propuštění a 3 z nich podpořit v úspěšném zvládnutí přechodu z vězení na svobodu. Podpořit efektivní využívání institutu podmíněného propuštění, rozšířit stávající možnosti přípravy odsouzených na podmíněné propuštění a zajistit následnou kontinuální práci s nimi po propuštění.

Hlavní aktivity:

 • Oslovení a výběr klientů do Probačního programu Rubikon
  Cíl: Oslovit 9 klientů a 6 z nich zapojit do programu.
 • Vstupní analýza situace klienta
  Cíl: Zmapovat potřeby a situace 6 klientů v době vstupu do programu.
 • Realizace Probačního programu Rubikon ve VTOS
  Cíl: Připravit 5 klientů na podmíněné propuštění.
 • Realizace probačního programu Rubikon na svobodě
  Cíl: Podpořit úspěšné zvládnutí přechodu z VTOS na svobodu u 3 podmíněně propuštěných klientů.

Registrační číslo: MSP-20/2021-OEPD-DOTC/12

Realizátor: RUBIKON Centrum, z.ú.