Další projekty

Prostupnost na trh práce v Příbrami

Doba realizace projektu: 1. 9. 2016 – 31. 8. 2019

Místo realizace projektu: Příbram

Donor: Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Cíl projektu:

Cílem projektu je poskytnout základní poradenství 170 osobám z CS a min. 80 z nich vybavit kompetencemi potřebnými pro uplatnění ve společnosti a na trhu práce. Cílů bude dosaženo  pomocí komplexní podpory zaměřené na faktory trestní minulostí a sociálního vyloučení cílové skupiny projektu, a to prostřednictvím komplexní podpory zaměřené na faktory sociálního vyloučení a trestní minulosti.

Cílová skupina:

Osoby sociálně vyloučené či osoby sociálním vyloučením ohrožené se zaměřením na nezaměstnané osoby s trestní minulostí.

Hlavní aktivity:

  • Výběr a aktivizace cílové skupiny
  • Motivační program práce a dluhy
  • Příprava na zaměstnání
  • Pracovní ochutnávky
  • Tréninková místa a kurzy k rozšíření odbornosti
  • Poradenství pro předcházení a řešení finanční nestability

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0003156

Realizátor: RUBIKON Centrum, z. s.