Další projekty

Reintegrační program Plus

Doba realizace projektu: 1. 7. 2010 – 31. 8. 2012

Místo realizace projektu: Středočeský kraj, Ústecký kraj

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je zvýšit šanci na sociální a ekonomickou (re)integraci osob ve výkonu trestu odnětí svobody a po výstupu z výkonu trestu vracejících se do kraje Ústeckého a Středočeského, včetně osob hlásících se k příslušnosti k romskému etniku, mladistvých a mladých dospělých. Prostřednictvím projektu dojde k posílení klíčových kompetencí potřebných pro vedení života bez konfliktu se zákonem a potřebných ke zlepšení postavení na trhu práce a celkové integraci do společnosti: posílení právního vědomí, finanční gramotnosti a schopnosti řešit své zadlužení, posílení odpovědnosti za svůj život, motivace k plnění svých povinností aj.

Cílové skupiny:

Hlavní cílovou skupinou projektu jsou osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody – osoby krátce před propuštěním či krátce po výstupu. Mezi ně patří mimo jiné klienti PMS (po propuštění z VTOS) či klienti sociálních kurátorů. Klienti budou do jednotlivých aktivit projektu zapojováni na základě svého zájmu a vlastního rozhodnutí. Ve Středočeském kraji budou osloveny 4 věznice, v Ústeckém kraji 6 věznic (z toho jedna pro mladistvé odsouzené).

Hlavní aktivity:

  • Motivační program ZZ (Získej zaměstnání) – program podporuje aktivní řešení životní situace klienta, konstruktivní vzorce jeho chování a posílení jeho kompetencí udržet si zaměstnání (psaní životopisu, příprava na přijímací pohovor, pracovněprávní informace). Ve VTOS bude realizováno celkem 6 běhů programu pro cca 50 osob.
  • Kurzy řešení zadluženosti (ve VTOS) – kurzy jsou zaměřené na podporu při řešení zadluženosti a posílení dovednosti vhodného zacházení s financemi a osobním rozpočtem. Ve VTOS bude realizováno celkem 10 běhů pro cca 50 osob.
  • Právní poradna (ve VTOS) – klientům ve věznicích bude k dispozici právní poradna k řešení jejich vlastní problémové situace v oblasti zadluženosti. Zajištěna bude formou pravidelné docházky experta SPJ do věznic.
  • Kurzy řešení zadluženosti a poradna pro klienty na svobodě – Odborné poradenství k řešení zadluženosti bude poskytováno i klientům na svobodě. Budou realizovány celkem 4 běhy kurzu pro cca 20 osob. Poradny budou v pobočce SPJ v Ústí nad Labem a v sídle SPJ v Praze.
  • Mentoring – individuální práce vyškolených mentorů s klienty. Hlavním úkolem mentorů je pomáhat klientům řešit jejich problémy po návratu z vězení (bydlení, zaměstnání, sociální vztahy, zadluženost) a posilovat motivaci klientů žít v souladu s normami společnosti a aktivně řešit svou životní situaci.

Realizátor: Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s.

Partneři projektu: Vězeňská služba ČR, Probační a mediační služba ČR

Donátor: Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/43.00084

Kontaktní osoba: Andrea Novotná

Garant projektu: Ludmila Hasmanová

  • Chystáte se spolupracovat s mentorem? Vyplňte dotazník a zašlete jej na naši adresu. Ozveme se Vám zpátky.

Dokumenty k projektu:

  • Harmonogram projektu
  • Informace o realizaci projektu č.1

Výstupy projektu: