Další projekty

RESCALED: Plán pro RESCALED na období 2022 – 2025

Doba realizace: 1. 10. 2022 – 30. 9. 2023
Místa realizace: Evropa
Donátor: Nadace Porticus

Cíl projektu:
Naplňování poslání RESCALED, kterým je podpora nízkokapacitních komunitních věznic namísto existujících velkokapacitních věznic.

Aktivity RUBIKON Centra:
Vybudování a vedení pobočky RESCALED v ČR

  •  vytvoření národní strategie RESCALED
  •  vytvoření sítě podporovatelů RESCALED
  •  podpora advokačních cílů RESCALED na evropské úrovni
  •  spolupráce s ostatními pobočkami RESCALED včetně evropské centrály
  •  organizace akcí na podporu myšlenek RESCALED
  •  zapojení do fundraisingu
  •  zapojení do evaluace projektu
  •  šíření myšlenky RESCALED i mimo ČR

Příjemce: RESCALED
Partneři: RUBIKON Centrum (Česká republika), Wayback (Norsko), Restorative Justice Nederland (Nizozemsko), De Huizen (Belgie), Reshape (Portugalsko)