Další projekty

Resocializace recidivistů na území Středočeského kraje 2020

Doba realizace: 13. 5. 2020 – 15. 12. 2020

Místo realizace: Středočeský kraj

Donátor: Středočeský kraj

Cíl: podpořit úspěšnou integraci osob po VTOS či dalších osob se záznamem v RT do společnosti.

Stručný popis: Projekt podporuje osoby z cílové skupiny (CS) k dlouhodobějším změnám v jejich životních strategiích, ve zvýšení zaměstnanosti a dosažení ekonomické a sociální stability, a tím přispět k snížení rizika negativního dopadu sociálního vyloučení nejen na CS, ale i na kvalitu života ostatních obyvatel Středočeského kraje.

Cílová skupina: osoby před a po propuštění z VTOS (zejm. recidivisté) z věznic ve Středočeském kraji či osoby, které se po výstupu z VTOS do Středočeského kraje vracejí. Dále je projekt určen osobám vykonávajícím alternativní trest a dalším osobám s trestní minulostí (především se záznamem v RT) zdržujícím se/s bydlištěm ve Středočeském kraji.

Klíčové aktivity: 

  1. Podpora v přípravě na propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
  2. Podpora v pracovní integraci a sociální stabilizaci vč. dluhového poradenství

 Realizátor: RUBIKON Centrum, z. ú.